Javni konkursi

Rezultati Javnog konkursa za izbor i imenovanje zamjenika direktora Fonda za ekonomske i plansko analitičke poslove

 

10.06.2020 11:56
 
Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH na osnovu člana 13 stav (1) tačka s) i člana 16 stav (2) u vezi sa članom 16a stav (3) Statuta Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 17/07, 1/08, 3/15, 7/15, 41/16, 42/17 i 50/18), člana 2 stav (7) i člana 76a stavovi (1) i (2) Pravilnika o radu zaposlenika Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH – prečišćeni tekst, broj: 015-180/8-5/19 od 17.01.2019. godine i broj: 015-180/8-5/19-1 od 27.03.2019. godine, a u skladu sa Odlukom o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje zamjenika direktora Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, broj: 015-180/7-UO-15/20 od 06.03.2020. godine, raspisuje
0 0

Odaberite pismo:

Najčešća pitanja

Prijava/promjena/odjava na zdravstveno osiguranje

icon

Znate li svoja prava?

Anketa

Da li ste zadovoljni zdravstvenim uslugama?