Javni konkursi

Javni konkurs za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme

 

11.07.2019 08:16
Slika
 
Direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, na osnovu člana 2 stav (3) i člana 2a stav (6)
Pravilnika o radu zaposlenika Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH – prečišćen tekst, broj:
015-180/8-5/19 od 17.01.2019. godine, broj: 015-180/8-5/19-1 od 27.03.2019. godine u vezi sa članom 2
Pravilnika o zapošlјavanju u Fondu zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, broj: 015-180/8-105/18 od
17.12.2018. godine i Odluke o raspisivanju javnog konkursa, broj: 015-180/8-60/19 od 25.06.2019. godine,
uz saglasnost Upravnog odbora, broj: 015-180/7-UO-74/19 od 02.07.2019. godine, raspisuje Javni konkurs za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme
0 0

Odaberite pismo:

Najčešća pitanja

Prijava/promjena/odjava na zdravstveno osiguranje

icon

Znate li svoja prava?

Anketa

Da li ste zadovoljni zdravstvenim uslugama?