Javni konkursi

Odluka o poništenju Javnog konkursa za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

03.06.2021 17:14
 
Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, na osnovu člana 13, stav (1) tačka s) Statuta Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH (”Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, brojevi 17/07, 1/08, 3/15, 7/15, 41/16, 42/17, 50/18 i 23/20) i člana 2 stav (6) Pravilnika o radu zaposlenika Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH – prečišćeni tekst, broj: 015-180/8-5/19 od 17.01.2019. godine i broj: 015-180/8-5/19-1 od 27.03.2019. godine, na prijedlog direktora Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, broj: 015-180/8-78/21 od 24.05.2021. godine, na 6. redovnoj sjednici, održanoj dana 28.05.2021. godine, donosi Odluku o poništenju Javnog konkursa za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme.
0 0

Odaberite pismo:

Najčešća pitanja

Prijava/promjena/odjava na zdravstveno osiguranje

icon

Znate li svoja prava?

Anketa

Da li ste zadovoljni zdravstvenim uslugama?