Javni konkursi

Javni konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za poziciju Referent-retaksator

 

05.04.2019 14:36
Slika
 
V.d. direktora Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, na osnovu člana 2 stav (3) i člana 2a stav (6) Pravilnika o radu zaposlenika Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH – prečišćeni tekst, broj: 015-180/8-5/19 od 17.01.2019. godine, broj: 015-180/8-5/19-1 od 27.03.2019. godine u vezi sa članom 2 Pravilnika o zapošlјavanju u Fondu zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, broj: 015-180/8-105/18 od 17.12.2018. godine i Odluke o raspisivanju javnog konkursa, broj: 015-180/8-26/19 od 13.03.2019. godine, uz saglasnost Upravnog odbora, broj: 015-180/7-UO-36/19 od 28.03.2019. godine, raspisuje Javni konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za poziciju Referent-retaksator.
0 0

Odaberite pismo:

Najčešća pitanja

Prijava/promjena/odjava na zdravstveno osiguranje

icon

Znate li svoja prava?

Anketa

Da li ste zadovoljni zdravstvenim uslugama?