Javni konkursi

Javni konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

 

15.02.2022 15:02
 
Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH na osnovu člana 13 stav (1) tačka s) Statuta Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 17/07, 1/08, 3/15, 7/15, 41/16, 42/17, 50/18 i 23/20), člana 2 stav (7) Pravilnika o radu zaposlenika Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH – prečišćeni tekst, broj: 015-180/8-5/19 od 17.01.2019. godine, broj: 015-180/8-5/19-1 od 27.03.2019. godine, broj: 015-180/7-000005/07-13 od 26.08.2019. godine i broj: 015-180/7-000005/07-14 od 06.03.2020. godine, a u skladu sa Odlukom o raspisivanju javnog konkursa, broj: 015-180/7-UO-13/22 od 31.01.2022. godine, raspisuje Javni konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto 1.5. Interni kontrolor.
0 0

Odaberite pismo:

Najčešća pitanja

Prijava/promjena/odjava na zdravstveno osiguranje

icon

Znate li svoja prava?

Anketa

Da li ste zadovoljni zdravstvenim uslugama?