Javni pozivi

Javni poziv za izbor članova stalnih stručnih komisija Fonda

 

06.11.2018 11:35
 
Direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, na osnovu člana 18 stava (1) tačka j) Statuta Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj: 17/07, 1/08, 3/15, 7/15 i 41/16) i člana 7 stav (1) Odluke o utvrđivanju kriterijuma za izbor članova stručnih komisija Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, broj: 015-180/7-UO-40/17 od 04.05.2017. godine, raspisuje Javni poziv za izbor članova stalnih stručnih komisija Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH. Pozivaju se ljekari iz javnih i privatnih zdravstvenih ustanova sa područja Brčko distrikta BiH, koji su zainteresovani za učešće u radu stalnih stručnih komisija Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH (u daljem tekstu: Fond), da u skladu sa uslovima i kriterijumima iz ovog Javnog poziva, podnesu prijave i ostalu potrebnu dokumentaciju. 

Stalne stručne komisije Fonda su: a) Prvostepena komisija za utvrđivanje prava na zdravstvenu zaštitu van ugovornih zdravstvenih ustanova sa područja Brčko distrikta BiH; b) Prvostepena komisija za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad; c) Drugostepena komisija.
0 0

Odaberite pismo:

Najčešća pitanja

Prijava/promjena/odjava na zdravstveno osiguranje

icon

Znate li svoja prava?

Anketa

Da li ste zadovoljni zdravstvenim uslugama?