Javni konkursi

Obavještenje kandidatima о terminu testiranja i intervjua po Javnom konkursu, broj: 015-180/4-101/20 od 05.06.2020. godine

 

23.07.2020 13:08
 
Obavještavamo sve kandidate koji su konkurisali po Javnom konkursu, broj. 015-180/4-101/20 od 05.06.2020. godine da će se testiranje-praktični rad obaviti dana 29.07.2020. godine u 10:00 časova u Omladinskom Centru „Vermont“ (Trg Pravde 18), a nakon toga i usmeni intervju u naknadno utvrđenom terminu u prostorijama Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, zgradi Delta II lamela „B“, 2 sprat, sala za sastanke.

Kandidati su dužni da na pismenom testiranju i usmenom intervjuu obavezno nose maske i rukavice kao i da održavaju socijalnu distancu. Takođe se napominje da će za vrijeme obavljanja testiranja praktičnog rada biti ograničen broj kandidata u prostoriji, te da će testiranje-praktični rad trajati do 15 minuta, a na usmenom intervju će prisustvovati po jedan kandidat i neće se zadržavati duže od 15 minuta.

Kandidati koji su podnijeli prijave na obje pozicije i nalaze se na spisku selektovanih kandidata će samo jednom raditi pismeno testiranje i ako daju zadovoljavajući rezultat prisustvovaće usmenom intervjuju za pozicije na koje su konkurisali.
0 0

Odaberite pismo:

Najčešća pitanja

Prijava/promjena/odjava na zdravstveno osiguranje

icon

Znate li svoja prava?

Anketa

Da li ste zadovoljni zdravstvenim uslugama?