Javni konkursi

Obavještenje o rezultatima javnog konkursa za poziciju 3.9. Spremačica

 

04.12.2023 13:11
 
U skladu sa članom 23 stav (2) Pravilnika o zapošljavanju u Fondu zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH (prečišćen tekst), broj: 015-180/8-105/18 od 17.12.2018. godine, broj: 015-180/7-000008/07-5 od 08.12.2021. godine, broj: 015-180/7-000008/07-6 od 31.10.2022. godine, broj: 015-180/7-000008/07-7 od 31.10.2022. godine i broj: 015-180/7-000008/07-8 od 02.02.2023. godine, obavještavamo Vas o rezultatima procedure provedene po Javnom konkursu za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, broj: 015-180/4-192/23 od 27.09.2023. godine, za radno mjesto 3.9. Spremačica - na neodređeno vrijeme u Fondu zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH.
0 0

Odaberite pismo:

Najčešća pitanja

Prijava/promjena/odjava na zdravstveno osiguranje

icon

Znate li svoja prava?

Anketa

Da li ste zadovoljni zdravstvenim uslugama?