Javni konkursi

Javni konkurs na neodređeno vrijeme (27.9.2023. godine)

4.6. Referent-retaksator i 3.9. Spremačica

28.09.2023 14:50
 
Direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, na osnovu člana 4 stav (3) Pravilnika o radu Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, broj: 015-180/7-UO-33/22 od 09.03.2022. godine i broj: 015-180/7-UO-33/22-1 od 09.08.2022. godine u vezi sa članom 2 Pravilnika o zapošljavanju u Fondu zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH (prečišćen tekst), broj: 015-180/8-105/18 od 17.12.2018. godine, broj, 015-180/7-000008/07-6 od 31.10.2022. godine, broj: 015-180/7-000008/07-7 od 31.10.2022. godine i broj: 015-180/7-000008/07-8 od 02.02.2023. godine, Odluke o raspisivanju javnog konkursa, broj: 015-180/8-29/23 od 11.05.2023. godine i Odluke o davanju saglasnosti na odluku o raspisivanju javnog konkursa, broj: 015-180/7-UO-78/23 od 26.09.2023. godine, raspisuje Javni konkurs na neodređeno vrijeme
0 0

Odaberite pismo:

Najčešća pitanja

Prijava/promjena/odjava na zdravstveno osiguranje

icon

Znate li svoja prava?

Anketa

Da li ste zadovoljni zdravstvenim uslugama?