Javni konkursi

Javni konkurs na određeno vrijeme

 

03.02.2023 13:17
 
Direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, na osnovu člana 4 stav (3) Pravilnika o radu Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, broj: 015-180/7-UO-33/22 od 09.03.2022. godine, broj: 015-180/7-UO-33/22-1 od 09.08.2022. godine u vezi sa članom 2 Pravilnika o zapošljavanju u Fondu zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH (prečišćen tekst), broj: 015-180/8-105/18 od 17.12.2018. godine, broj, 015-180/7-000002/07-6 od 31.10.2022. godine, broj, 015-180/7-000002/07-7 od 31.10.2022. godine, broj, 015-180/7-000002/07-8 od 02.02.2023. godine, Odluke o raspisivanju javnog konkursa, broj: 015-180/8-5/23 od 01.02.2023. godine i Odluke o davanju saglasnosti na odluku o raspisivanju javnog konkursa, broj: 015-180/7-UO-6/23 02.02.2023. godine, raspisuje Javni konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto 

2.6. Referent zdravstvenog osiguranja (1 izvršilac)
0 0

Odaberite pismo:

Najčešća pitanja

Prijava/promjena/odjava na zdravstveno osiguranje

icon

Znate li svoja prava?

Anketa

Da li ste zadovoljni zdravstvenim uslugama?