Javni konkursi

Javni konkurs za prijem pripravnika na određeno vrijeme

 

18.10.2021 12:19
 
Direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, na osnovu člana 2 stav (3) i člana 2a stav (6) Pravilnika o radu zaposlenika Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH (prečišćen tekst), broj: 015-180/8-5/19 od 17.01.2019. godine, broj: 015-180/8-5/19-1 od 27.03.2019. godine, broj: 015-180/7-000005/07-13 od 26.08.2019. godine, broj: 015-180/7-000005/07-14 od 06.03.2020. godine u vezi sa članom 2 Pravilnika o zapošlјavanju u Fondu zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, broj: 015-180/8-105/18 od 17.12.2018. godine i Odluke o raspisivanju javnog konkursa, broj: 015-180/8-128/21 od 10.09.2021. godine, uz saglasnost Upravnog odbora, broj: 015-180/7-UO-77/21 od 17.09.2021. godine, raspisuje Javni konkurs za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme
0 0

Odaberite pismo:

Najčešća pitanja

Prijava/promjena/odjava na zdravstveno osiguranje

icon

Znate li svoja prava?

Anketa

Da li ste zadovoljni zdravstvenim uslugama?