Javni konkursi

Javni konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

22.09.2021 12:54
 
Direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, na osnovu člana 2 stav (3) i člana 2a stav (6) Pravilnika o radu zaposlenika Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH (prečišćen tekst), broj: 015-180/8-5/19 od 17.01.2019. godine, broj: 015-180/8-5/19-1 od 27.03.2019. godine, broj: 015-180/7-000005/07-13 od 26.08.2019. godine, broj: 015-180/7-000005/07-14 od 06.03.2020. godine u vezi sa članom 2 Pravilnika o zapošlјavanju u Fondu zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH (prečišćen tekst), broj: 015-180/8-105/18 od 17.12.2018. godine, Odluke o raspisivanju javnog konkursa, broj: 015-180/8-126/21 od 10.09.2021. godine i Odluke o davanju saglasnosti na odluku o raspisivanju javnog konkursa, broj: 015-180/7-UO-73/21 od 17.09.2021. godine, raspisuje Javni konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme
0 0

Odaberite pismo:

Najčešća pitanja

Prijava/promjena/odjava na zdravstveno osiguranje

icon

Znate li svoja prava?

Anketa

Da li ste zadovoljni zdravstvenim uslugama?