Javni konkursi

Obavještenje o rezultatima javnog konkursa za poziciju 2.6. Referent zdravstvenog osiguranja

 

02.11.2023 14:52
 
U skladu sa članom 23 stav (2) Pravilnika o zapošljavanju u Fondu zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH (prečišćen tekst), broj: 015-180/8-105/18 od 17.12.2018. godine, broj: 015-180/7-000008/07-5 od 08.12.2021. godine, broj: 015-180/7-000008/07-6 od 31.10.2022. godine, broj: 015-180/7-000008/07-7 od 31.10.2022. godine i broj: 015-180/7-000008/07-8 od 02.02.2023. godine, obavještavamo Vas o rezultatima procedure provedene po Javnom konkursu za prijem u radni odnos na određeno vrijeme (do povratka radnika sa privremene spriječenosti za rad), broj: 015-180/4-72/23 od 03.02.2023. godine, za radno mjesto 2.6. Referent zdravstvenog osiguranja - na određeno vrijeme (do povratka radnika sa privremene spriječenosti za rad) u Fondu zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH.
0 0

Odaberite pismo:

Najčešća pitanja

Prijava/promjena/odjava na zdravstveno osiguranje

icon

Znate li svoja prava?

Anketa

Da li ste zadovoljni zdravstvenim uslugama?