Važne odluke

Odluka o izmjenama Odluke o uplatnim računima prihoda budžeta i fondova Brčko distrikta BiH, načinu uplaćivanja tih prihoda i načinu i rokovima izvještavanja korisnika prihoda

 

20.06.2016 12:53
 
Na osnovu člana 11. Zakona o javnoj upravi Brčko distrikta Bosne i Herceqovine '("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" broj:19/07, 2/08 i 43/08), člana 12. stav (1) tačka c) Zakona o Direkciji za finansije Brčko distrikta BiH ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" broj: 19/07), člana 26. stav (2) i člana 33. stav (1) tačka j) Zakona o Trezoru Brčko distrikta BiH ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" broj:3/07, 19/07 i 21/08), direktor Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH, donosi Odluku o izmjenama Odluke o uplatnim računima prihoda budžeta i fondova Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, načinu uplaćivanja tih prihoda i načinu i rokovima izvještavanja korisnika prihoda.
0 0

Odaberite pismo:

Najčešća pitanja

Prijava/promjena/odjava na zdravstveno osiguranje

icon

Znate li svoja prava?

Anketa

Da li ste zadovoljni zdravstvenim uslugama?