Dodatni projekti

Finansiranje procedure asistirane reprodukcije (vantjelesne oplodnje) osiguranim licima Fonda zdravstvenog osiguranja

 

06.11.2018 11:46
 
Obavještavamo osigurana lica Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH da će Fond zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH počev od 01.11.2018. godine, finansirati i treći pokušaj asistirane reprodukcije/vantjelesne oplodnje u skladu sa Odlukom Vlade Brčko distrikta BiH o odobravanju programa utroška sredstava za dodjelu subvencije Fondu zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH za finansiranje trećeg pokušaja vještačke oplodnje, broj: 13-002566/18 od 22.10.2018. godine.

Uslovi i kriterijumi koje osigurana lica moraju ispunjavati su identični uslovima po kojima je Fond do sada finansirao prvi i drugi pokušaj asistirane reprodukcije, osim što je dobna granica osiguranog lica ženskog pola za finansiranje trećeg pokušaja utvrđena do navršenih 45 godina života i što pravo na finansiranje trećeg pokušaja ostvaruju parovi koji su prethodno prošli dva pokušaja asistirane reprodukcije, koji se finansiraju na teret sredstava Fonda. Novčani iznos za finansiranje trećeg pokušaja asistirane reprodukcije identičan je iznosu do kojeg se finansira drugi pokušaj.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Fondu zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH na broj telefona 049/217-767 ili na broj: 049/216-793.
0 0

Odaberite pismo:

Najčešća pitanja

Prijava/promjena/odjava na zdravstveno osiguranje

icon

Znate li svoja prava?

Anketa

Da li ste zadovoljni zdravstvenim uslugama?