Dodatni projekti

Finansiranje procedure asistirane reprodukcije osiguranim licima Fonda

 

11.03.2022 08:02
 
Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, na 14. redovnoj sjednici, održanoj 09.03.2022. godine, na osnovu člana 13, stava (1), tačka a) i b) Statuta Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 17/07, 1/08, 3/15, 7/15, 41/16, 42/17, 50/18 i 23/20), u skladu sa članom 2 Odluke o usvajanju programa utroška sredstava tekućeg transfera za javne Fondove Fondu zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH za treći, četvrti i peti pokušaj vještačke oplodnje, broj: 13-000210/22 od 23.02.2022. godine, donosi Odluku o utvrđivanju prava na finansiranje četvrtog i petog pokušaja asistirane reprodukcije.

Isto tako, na osnovu člana 13, stava (1), tačka a) i b) Statuta Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 17/07, 1/08, 3/15, 7/15, 41/16, 42/17, 50/18 i 23/20), u skladu sa članom 5, stav (1) i 6, stav (1) Odluke o realizaciji projekta finansiranja asistirane reprodukcije, broj: 015-180/7-UO-6/20 od 03.01.2020. godine, broj: 015-180/7-UO-6/20-1 od 06.03.2020. godine i broj: 015-180/7-UO-6/20-2 od 09.03.2022. godine. donosi Odluku o izmjeni Odluke o iznosu finansiranja asistirane reprodukcije, broj: 015-180/7-UO-26/20 od 21.02.2020. godine
0 0

Odaberite pismo:

Najčešća pitanja

Prijava/promjena/odjava na zdravstveno osiguranje

icon

Znate li svoja prava?

Anketa

Da li ste zadovoljni zdravstvenim uslugama?