Dodatni projekti

Finansiranje procedure asistirane reprodukcije (vantjelesne oplodnje) osiguranim licima Fonda zdravstvenog osiguranja

 

24.02.2020 08:02
 
Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, na osnovu člana 13. stav (1) tačke a) i b) Statuta Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 17/07, 1/08, 3/15, 7/15, 41/16, 42/17 i 50/18) i člana 2 Odluke o utvrđivanju prava na proceduru asistirane reprodukcije, broj: 015-180/7-96/09 od 12.10.2009. godine, na nastavku 32. redovne sjednice, održane dana 03.01.2020. godine, donosi Odluku o realizaciji projekta finansiranja asistirane reprodukcije
0 0

Odaberite pismo:

Najčešća pitanja

Prijava/promjena/odjava na zdravstveno osiguranje

icon

Znate li svoja prava?

Anketa

Da li ste zadovoljni zdravstvenim uslugama?