Javni pozivi

Javni poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga stručnog usavršavanja u toku 2023. godine

 

30.05.2023 11:02
 

Na osnovu člana 8. stav (1) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, br. 39/14 i 59/22) i člana 5. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, br. 2/23), a u skladu sa Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke, broj: 015-180/5-32/23 od 24.05.2023. godine, Fond zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, objavlјuje Javni poziv za nabavku usluga stručnog usavršavanja u toku 2023. godine

0 0

Odaberite pismo:

Najčešća pitanja

Prijava/promjena/odjava na zdravstveno osiguranje

icon

Znate li svoja prava?

Anketa

Da li ste zadovoljni zdravstvenim uslugama?