Javni pozivi

Javni poziv za ugovaranje pružanja farmaceutskih usluga za potrebe osiguranih lica Fonda

 

06.11.2018 11:31
 
Pozivaju se zdravstvene ustanove - APOTEKE, registrovane na području Brčko distrikta BiH, koje su zainteresovane da sa Fondom zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH zaklјuče Ugovor o pružanju farmaceutskih usluga, da u skladu sa uslovima i kriterijumima iz ovog Javnog poziva, podnesu prijave i ostalu potrebnu dokumentaciju. Ovaj Javni poziv je otvoren od 11.04.2017. godine. 

Prijave za učešće po Javnom pozivu sa dokumentacijom iz člana 4 i 5 ovog Javnog poziva, dostavlјaju se u zapečaćenoj koverti, putem pošte na adresu Fond zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, ul. Vuka S. Karadžića br. 4 ili lično u zgradu Fonda, prizemlјe (šalter 6), najkasnije do 21.04.2017. godine. 

APOTEKE, koje nakon 21.04.2017. godine, iskažu interesovanje da sa Fondom stupe u ugovorni odnos za pružanje usluga koje su predmet ovog Javnog poziva, mogu podnijeti prijave i ostalu dokumentaciju potrebnu za zaklјučivanje Ugovora, pod uslovima i kriterijuma utvrđenim ovim Javnim pozivom.
0 0

Odaberite pismo:

Najčešća pitanja

Prijava/promjena/odjava na zdravstveno osiguranje

icon

Znate li svoja prava?

Anketa

Da li ste zadovoljni zdravstvenim uslugama?