Važne odluke

Odluka o imenovanju zamjenika predsjednika UO Fonda

 

05.04.2023 15:12
 
Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, na osnovu člana 7 Poslovnika o radu Upravnog odbora Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, broj: 015-180/7-000002/07 od 03.05.2007. godine, broj: 015-180/7-000002/07-1 od 28.05.2013. godine, broj: 015-180/7-000002/07-2 od 11.07.2013. godine i broj: 015-180/7-000002/07-3 od 29.08.2013. godine, člana 15 stavovi (5) i (6) Odluke o osnivanju Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, brojevi: 1/07, 08/08, 07/11, 45/11, 20/16, 7/18, 11/20 i 6/21), a u vezi sa članom 1 Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, broj: 01-02-274/23 od 25.01.2023. godine, na 21. redovnoj sjednici, održanoj dana 31.03.2023. godine, donosi Odluku o imenovanju zamjenika predsjednika Upravnog odbora Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH
0 0

Odaberite pismo:

Najčešća pitanja

Prijava/promjena/odjava na zdravstveno osiguranje

icon

Znate li svoja prava?

Anketa

Da li ste zadovoljni zdravstvenim uslugama?