Važne odluke

Odluka o najvišem i najnižem iznosu naknade plate

 

04.02.2023 14:50
 
Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, na osnovu člana 13, stav (1), tačka f) Statuta Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, brojevi: 17/07, 1/08, 3/15, 7/15, 41/16, 42/17, 50/18 i 23/20) i člana 37 stav (3) Zakona o zdravstvenom osiguranju Brčko distrikta BiH – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH”, broj: 19/20), na 23. vanrednoj sjednici, održanoj dana 03.02.2023. godine, donosi Odluku o najvišem i najnižem iznosu plate
0 0

Odaberite pismo:

Najčešća pitanja

Prijava/promjena/odjava na zdravstveno osiguranje

icon

Znate li svoja prava?

Anketa

Da li ste zadovoljni zdravstvenim uslugama?