Obavještenja

Potpisana inicijativa za ukidanje ili povrat PDV-a na lijekove i medicinska sredstva

 

14.11.2023 15:00
Slika
 

Fond zdravstvenog osiguranja Brčko Distrikta je 09.11.2023. godine u Banjaluci zajedno sa Fondom zdravstvenog osiguranja Republike Srpske i Zavodom zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine potpisao zajedničku inicijativu za ukidanje/smanjenje PDV-a na lijekove i medicinska sredstva ili da se sredstva prilikom raspodjele prihoda od indirektnih poreza po osnovu naplaćenog PDV-a na lijekove i medicinska sredstva namjenski usmjere na račune fondova zdravstvenih osiguranja u cilju finansiranja zdravstvene zaštite osiguranih osoba.
Ova inicijativa se upućuje svim nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini, a sve s ciljem dugoročne održivosti zdravstvenog sistema, te unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite građana.

BiH je jedina zemlja u okruženju koja ima samo jednu, standardnu poresku stopu koja se primjenjuje na sve proizvode, uključujući i lijekove.

Ostale zemlje iz okruženja imaju opštu i posebnu, povlaštenu stopu po kojoj se, između ostalog, tretiraju i lijekovi. 

Smanjenjem, povratom ili ukidanjem stope PDV-a na lijekove omogućile bi se znatne "uštede" u zdravstvenom sistemu, te bi se taj novac mogao iskoristiti za dodatna unapređenja prava osiguranika i poboljšanje dostupnosti naročito skupih lijekova.

O ovoj inicijativi treba da odlučuje Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH (UO UIO), potom se upućuje na Savjet ministara BiH, a zatim na nivo Parlamentarne skupštine BiH (oba doma i komisije).

0 0

Odaberite pismo:

Najčešća pitanja

Prijava/promjena/odjava na zdravstveno osiguranje

icon

Znate li svoja prava?

Anketa

Da li ste zadovoljni zdravstvenim uslugama?