Javni pozivi

Javni poziv za pružanje usluga stručnog usavršavanja u 2020. godini u BiH i inostranstvu

 

06.03.2020 11:02
 
U skladu sa članom 7 Pravilnika o postupku dodjele ugovora za nabavku usluga iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 66/16) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke, broj: 015-180/5-12/20 od 05.03.2020. godine, Fond zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, objavlјuje
0 0

Odaberite pismo:

Najčešća pitanja

Prijava/promjena/odjava na zdravstveno osiguranje

icon

Znate li svoja prava?

Anketa

Da li ste zadovoljni zdravstvenim uslugama?