Javni pozivi

Javni poziv za zaključenje Ugovora o pružanju usluga zdravstvene zaštite

 

24.04.2024 11:27
 
Pozivaju se zdravstvene ustanove iz javnog i privatnog sektora, registrovane na području Brčko distrikta BiH (u daljem tekstu: Zdravstvene ustanove), koje su zainteresovane da sa Fondom zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH (u daljem tekstu: Fond) zaključe Ugovor o pružanju usluga zdravstvene zaštite (u daljem tekstu: Ugovor), dа u sklаdu sа uslоvimа i kritеriјumimа iz оvоg jаvnоg pоzivа, pоdnеsu priјаvе i оstаlu pоtrеbnu dоkumеntаciјu.“. „Оvај jаvni pоziv је оtvоrеn od 05.04.2017. gоdinе. 

Prijave za učešće po javnom pozivu sa dokumentacijom iz člana 4 i 5 ovog јavnog poziva, dostavljaju se u zapečaćenoj koverti, putem pošte na adresu Fond zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, ul. Vuka S. Karadžića br. 4 ili lično u zgradu Fonda, prizemlјe (šalter 6), najkasnije do 20.04.2017. godine. 

Zdravstvene ustanove, koje nakon 20.04.2017. godine, iskažu interesovanje da sa Fondom stupe u ugovorni odnos za pružanje usluga koje su predmet ovog javnog poziva, mogu podnijeti prijave i ostalu dokumentaciju potrebnu za zaključivanje Ugovora, pod uslovima i kriterijuma utvrđenim ovim javnim pozivom.
0 0

Odaberite pismo:

Najčešća pitanja

Prijava/promjena/odjava na zdravstveno osiguranje

icon

Znate li svoja prava?

Anketa

Da li ste zadovoljni zdravstvenim uslugama?