Važne odluke

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o metodologiji ugovaranja pružanja usluga zdravstvene zaštite u Brčko distriktu BiH

 

05.09.2022 13:23
 
Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH na prijedlog Komisije za praćenje izmjena cijena dijela usluga specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite, dijagnostičkih djelatnosti, usluga oralne i maksilofacijalne hirurgije i laboratorijskih usluga, broj: 1/22 od 15.04.2022. godine, na 17. redovnoj sjednici, održanoj 23.08.2022. godine, donosi Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o metodologiji ugovaranja pružanja usluga zdravstvene zaštite u Brčko distriktu BiH
0 0

Odaberite pismo:

Najčešća pitanja

Prijava/promjena/odjava na zdravstveno osiguranje

icon

Znate li svoja prava?

Anketa

Da li ste zadovoljni zdravstvenim uslugama?