Obavještenja

Obavještenje osiguranim licima Fonda koja se trenutno nalaze na privremenom boravku u SR Njemačkoj

 

10.04.2020 12:16
 
Obavještavaju se osigurana lica Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH koja se trenutno nalaze na privremenom boravku u SR Njemačkoj i koji zbog pandemije koronavirusa nisu u mogućnosti da se vrate u Brčko distrikt BiH, odnosno u mjesta prebivališta, a kojima je istekao period važenja obrasca BH-6 (Potvrda o pravu na davanja u naturi za vrijeme privremenog boravka u SR Njemačkoj) da se Fondu zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH obrate telefonski (00387-49-216-344) ili putem e-pošte ( fzobrcko1@teol.net) sa zahtjevom za produženjem obrasca BH-6.
Također, za osigurana lica kojima prije odlaska u SR Njemačku nije izdat obrazac BH-6, a kojima za vrijeme privremenog boravka u SR Njemačkoj bude potrebno hitno/neodgodivo pružanje zdravstvene zaštite, potrebno je da nadležni nosilac zdravstvenog osiguranja u mjestu boravka zatraži naknadno izdavanje obrasca BH-6.
0 0

Odaberite pismo:

Najčešća pitanja

Prijava/promjena/odjava na zdravstveno osiguranje

icon

Znate li svoja prava?

Anketa

Da li ste zadovoljni zdravstvenim uslugama?