Važne odluke

Odluka o utvrđivanju naknade za farmaceutsku uslugu izdavanja lijekova sa dodatne liste lijekova

 

12.04.2022 09:03
 

Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH na osnovu člana 13, stav (1), tačke b) u vezi sa tačkom h) Statuta Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 17/07, 1/08, 3/15, 7/15, 41/16, 42/17, 50/18 i 23/20), člana 70 Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima „Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 50/08), članova 27 i 28 Zakona o zdravstvenom osiguranju Brčko distrikta Bosne i Hercegovine – prečišćen tekst (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 19/20) i člana 3, stav (3) Odluke o načinu propisivanja lijekova sa Esencijalne liste („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 29/13), na 17 vanrednoj sjednici, održanoj 06.04.2022. godine, donosi Odluku o utvrđivanju naknade farmaceutske usluge izdavanja lijekova sa dodatne liste lijekova sa početkom primjene od 01.05.2022. godine

0 0

Odaberite pismo:

Najčešća pitanja

Prijava/promjena/odjava na zdravstveno osiguranje

icon

Znate li svoja prava?

Anketa

Da li ste zadovoljni zdravstvenim uslugama?