Važne odluke

Odluka o utvrđivanju naknade za farmaceutske usluge za lijekove sa esencijalne liste lijekova

 

13.04.2022 09:13
 

Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH na osnovu člana 13, stav (1), tačke b) u vezi sa tačkom h) Statuta Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 17/07, 1/08, 3/15, 7/15, 41/16, 42/17, 50/18 i 23/20) i Odluke o utvrđivanju osnova, kriterijuma i standarda za ugovaranje farmaceutskih usluga, broj: 015-180/7-23/13 od 04.04.2013. godine, na 17 vanrednoj sjednici, održanoj dana 06.04.2022. godine, donosi Odluku o utvrđivanju naknade za farmaceutske usluge za esencijalnu listu lijekova sa početkom primjene od 01.05.2022. godine

0 0

Odaberite pismo:

Najčešća pitanja

Prijava/promjena/odjava na zdravstveno osiguranje

icon

Znate li svoja prava?

Anketa

Da li ste zadovoljni zdravstvenim uslugama?