Obavještenja

Razgovori organa za vezu Bosne i Hercegovine i organa za vezu Republike Srbije u oblasti zdravstvenog osiguranja

Beograd, 11. i 12. oktobar 2022.godine

14.10.2022 14:48
Slika
 
U Beogradu su 11. i 12.oktobra 2022.godine, u palati Srbije, održani razgovori između organa za vezu Bosne i Hercegovine i organa za vezu Republike Srbije u oblasti zdravstvenog osiguranja. Delegaciju Bosne i Hercegovine su predvodili prof.dr.sc.Vlatka Martinović, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH, Aleksandar Sekulić, zamjenik direktora za ekonomske poslove Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske i Radomir Nikolić, direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH a delegaciju Republike Srbije predvodio je Zoran Panović, v.d.direktora Zavoda za socijalno osiguranje Srbije.

Na razgovorima je detaljno razmatran i usaglašen tekst Dogovora o naknadi troškova zdravstvene zaštite u stvarnim iznosima te je isti i parafiran od strane dvije delegacije i isti će se potpisati i početi primjenjivati kada svi organi za vezu obezbjede neophodne tehničke i informatičke uslove za njegovu primjenu. Razgovori su održani u radnoj, konstruktivnoj i prijateljskoj atmosferi u skladu sa tradicionalno dobrim odnosima dviju država u oblasti socijalnog osiguranja.
0 0

Odaberite pismo:

Najčešća pitanja

Prijava/promjena/odjava na zdravstveno osiguranje

icon

Znate li svoja prava?

Anketa

Da li ste zadovoljni zdravstvenim uslugama?