Dodatni projekti

Rehabilitacija oboljelih od multipleskleroze

 

06.11.2018 11:44
 
Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, na osnovu člana 13 stava 1 tačke a) u vezi s tačkama b) i h) Statuta Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“ brojevi 17/07 i 1/08), na 40. redovnoj sjednici održanoj 28. januara 2010. godine, donosi Odluku o utvrđivanju prava na finansiranje mnjdicinske rehabilitacije, za osigurana lica Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, obolјela od mišićne distrofije i multipleskleroze, na teret sredstava Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH. Ovom odlukom utvrđuje se pravo osiguranim licima Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, obolјelim od mišićne distrofije i multipleskleroze na finansiranje medicinske rehabilitacije, na teret sredstava Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH
0 0

Odaberite pismo:

Najčešća pitanja

Prijava/promjena/odjava na zdravstveno osiguranje

icon

Znate li svoja prava?

Anketa

Da li ste zadovoljni zdravstvenim uslugama?