Obavijesti

Pоštоvаni оsigurаnici, S оbzirоm nа tо dа prеdstојi vriјеmе gоdišnjih оdmоrа, pоdsјеćаmо vаs dа zа vriјеmе privrеmеnоg bоrаvkа u inоstrаnstvu mоžеtе dа kоristitе zdrаvstvеnu zаštitu о trоšku Fоndа zdrаvstvеnоg оsigurаnjа аkо vаm zаtrеbа hitnа, nеоdlоžnа mеdicinskа pоmоć, i tо u оnim zеmlјаmа sа kојimа BiH imа pоtpisаn spоrаzum о sоciјаlnоm оsigurаnju....
Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH na 35. redovnoj sjednici održanoj 03.06.2020. godine, donosi Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala. Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 0...
Obavještavaju se osigurana lica Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH koja se trenutno nalaze na privremenom boravku u SR Njemačkoj i koji zbog pandemije koronavirusa nisu u mogućnosti da se vrate u Brčko distrikt BiH, odnosno u mjesta prebivališta, a kojima je istekao period važenja ...

Obavještenje

31.03.2020 12:56
Obavještavaju se osigurana lica Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH da će  Fond za vrijeme trajanja vanrednih mjera zbog koronavirusa, primati zahtjeve i izdavati rješenja o ostvarivanjau zdravstvene zaštite van zdravstvenih ustanova sa područja Brčko distrikta BiH, samo za osigurana lica ko...
Fond zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, postupajući u skladu sa uputstvom Kriznog štaba Brčko distrikta BiH, a u vezi sa epidemijom koronavirusom, objavljuje besplatne info brojeve telefona i uputstva koja možete pogledati na dole prikazanim kratkim video prezentacijama:

 

0 0

Odaberite pismo:

Najčešća pitanja

Prijava/promjena/odjava na zdravstveno osiguranje

icon

Znate li svoja prava?

Anketa

Da li ste zadovoljni zdravstvenim uslugama?