Obavijesti

Slika
Dana 27.04. 2023. godine u Međugorju je održan je prvi sastanak direktora Fondova zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH i Republike Srpske, kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja i Zavoda zdravstvenog osiguranja Federacije BiH u cilju uspostavljanja profesionalne i poslovne saradnje. De...
Slika
Obavještavamo sva osigurana lica Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH da od 01.03.2023.godine na snagu stupa Sporazum o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Republike Češke. S početkom primjene sporazuma, sva osigurana lica Fonda mogu u skladu sa navedenim sporazumom ostva...
Slika
S obzirom da od 01.03.2023.godine, na snagu stupa Sporazum o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Republike Češke, u Pragu su u 20., 21. i 22.02.2023.godine, održani razgovori  organa za vezu država ugovornica za primjenu Sporazuma o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Češke ...
Slika
Obavještavaju se obveznici uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje da je Fond zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH sklopio ugovore za vođenje depozitnih računa za prikupljanje javnih prihoda sa "ASA" banka d.d., Sarajevo, Nova banka a.d., B. Luka i Bosna International Bank d.d., Sarajevo, tak...
Slika
Odluka o uplatnim računima budžeta i fondova Brčko distrikta BiH, načinu uplaćivanja tih prihoda i načinu i rokovima izvještavanja korisnika prihoda
Slika
U Beogradu su 11. i 12.oktobra 2022.godine, u palati Srbije, održani razgovori između organa za vezu Bosne i Hercegovine i organa za vezu Republike Srbije u oblasti zdravstvenog osiguranja. Delegaciju Bosne i Hercegovine su predvodili prof.dr.sc.Vlatka Martinović, direktor Zavoda zdravstvenog os...
Slika
Pоštоvаni оsigurаnici, S оbzirоm nа tо dа prеdstојi vriјеmе gоdišnjih оdmоrа, pоdsјеćаmо vаs dа zа vriјеmе privrеmеnоg bоrаvkа u inоstrаnstvu mоžеtе dа kоristitе zdrаvstvеnu zаštitu о trоšku Fоndа zdrаvstvеnоg оsigurаnjа аkо vаm zаtrеbа hitnа, nеоdlоžnа mеdicinskа pоmоć, i tо u оnim zеmlјаmа sа kојimа BiH imа pоtpisаn spоrаzum о sоciјаlnоm оsigurаnju....
Slika
Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH na 35. redovnoj sjednici održanoj 03.06.2020. godine, donosi Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala. Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 0...

 

0 0

Odaberite pismo:

Najčešća pitanja

Prijava/promjena/odjava na zdravstveno osiguranje

icon

Znate li svoja prava?

Anketa

Da li ste zadovoljni zdravstvenim uslugama?