Lista zdravstvenih ustanova koje imaju zaključen ugovor o pružanju usluga zdravstvene zaštite sa Fondom zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH
R.b. Naziv zdravstvene ustanove Mjesto Kontakt telefon
1 SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU BANJA KOVILJAČA +38115/895-210
2 UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR REPUBLIKE SRPSKE B. LUKA 051/342-100
3 ZAVOD ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU              "DR MIROSLAV ZOTOVIĆ" B. LUKA 051/348-444
4 JZU ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU RS B. LUKA 051/233-850
5 ZU SPECIJALNA BOLNICA IZ HIRURŠKIH OBLASTI                  DR KOSTIĆ B. LUKA 051/491-999
6 UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SRBIJE  BEOGRAD +38111/361-7777
7 VOJNO MEDICINSKA AKADEMIJA  BEOGRAD +38111/266-1122
8 KLINIKA ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTI "DR LAZA LAZAREVIĆ" BEOGRAD +38111/363-6400
9 KLINIKA ZA NEUROLOGIJU I PSIHIJATRIJU ZA DJECU                I OMLADINU  BEOGRAD +38111/265-8355
10 GINEKOLOŠKO-AKUŠERSKA KLINIKA "NARODNI FRONT" BEOGRAD +38111/206-8250
11 UNIVERZITETSKA DEČIJA KLINIKA TIRŠOVA BEOGRAD +38111/206-0777
12 SPECIJALNA BOLNICA ZA CEREBROVASKULARNE            BOLESTI "SVETI SAVA" BEOGRAD +38111/206-6800
13 ZAVOD ZA PSIHOFIZIOLOŠKE POREMEĆAJE I              GOVORNU PATOLOGIJU "PROF. DR CVETKO BRAJOVIĆ" BEOGRAD +38111/268-6615
14 INSTITUT ZA ORTOPEDSKO- HIRURŠKE BOLESTI "BANJICA" BEOGRAD +38111/666-0466
15 INSTITUT ZA ZAŠTITU MAJKE I DETETA SRBIJE                    "DR VUKAN ČUPIĆ" BEOGRAD +38111/310-8108
16 INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU BEOGRAD +38111/363-0101
17 INSTITUT ZA REUMATOLOGIJU BEOGRAD +38111/360-0800
18 INSTITUT ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE BEOGRAD +38111/206-7100
19 INSTITUT ZA MEDICINU RADA SRBIJE
"DR DRAGOMIR KARAJOVIĆ"
BEOGRAD +38111/340-0900
20 INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE BEOGRAD +38111/244-2651
21 INSTITUT ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI "DEDINJE" BEOGRAD +38111/360-1701
22 INSTITUT ZA MENTALNO ZDRAVLJE BEOGRAD BEOGRAD +38111/330-7500
23 SPECIJALNA BOLNICA ZA OFTALMOLOGIJU
"MILOŠ KLINIKA"
BEOGRAD +38111/245-5759
24 STOMATOLOŠKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU BEOGRAD +38111/785-7051
25 AQUALAB PLUS LABORATORIJA BEOGRAD BEOGRAD +38111/244-1551
26 ZU SPECIJALISTIČKA OFTALMOLOŠKA AMBULANTA
"DR VLAJKO LUKIĆ"
BIJELJINA 055/211-363
27 ZU SPECIJALISTIČKI CENTAR GALA MEDICA BIJELJINA 055/420-999 065/383-323
28 ZU SPECIJALISTIČKI CENTAR "S MEDICO" BIJELJINA 066/518-777
29 JZU "ZDRAVSTVENI CENTAR" BRČKO DISTRIKT BiH BRČKO 049/217-422
30 ORDINACIJA ZA OPŠTU STOMATOLOGIJU, ORALNU
I MAKSILOFACIJALNU HIRURGIJU "KUSTURICA DR. NUSRET"
BRČKO 049/504-267
31 STOMATOLOŠKA ORDINACIJA"SMITRAN DENTAL" BRČKO 049/218-147
32 ESTETSKI STOMATOLOŠKI CENTAR "SHINE"  BRČKO 049/220-207
33 PRIVATNA ZDRAVSTVENA USTANOVA "ALFA" BRČKO 049/216-667
34 ORDINACIJA OPŠTE MEDICINE "PRO VITA MEDICA" BRČKO 049/217-161
35 STOMATOLOŠKA I INTERNISTIČKA AMBULANTA
"DR MARKOVIĆ"
BRČKO 049/218-360
36 PZU-POLIKLINIKA "DR KAMENJAŠEVIĆ" BRČKO 049/212-316
37 GRUPNA PRIVATNA PRAKSA "ORTOFIZIK" BRČKO 049/214-958
38 SAMOSTALNA SPECIJALISTIČKA GINEKOLOŠKA
ORDINACIJA "DR ELEZ" 
BRČKO 049/215-333
39 ZU POLIKLINIKA "GHETALDUS"  BRČKO 049/216-242
40 PZU "BIOMEDICA" BRČKO 049/961-109
41 PZU "AQVALAB PLUS 2" BRČKO 049/200-009
42 PZU POLIKLINIKA DR PAJIĆ MEDICAL BRČKO 049/490-282
43 UDRUŽENJE "HUMANITARNA ORGANIZACIJA MEĐUNARODNI FORUM SOLIDARNOSTI EMMAUS" PRIHVATNI CENTAR "DUJE" KLOKOTNICA DOBOJ ISTOK 035/726-690
44 JAVNA USTANOVA "BANJA DVOROVI" DVOROVI 055/350-626
45 ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNIH OSOBA
BAKOVIĆI
FOJNICA 030/803-198
46 JU ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNIH LICA
DRIN
FOJNICA 030/547-200
47 CENTAR ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU "REUMAL" FOJNICA 030/838-800
48 SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU GORNJA TREPČA 0038132/822-063
49 JZU CENTAR ZA FIZIKALNU MEDICINU, REHABILITACIJU
I BANJSKO LIJEČENJE "ILIDŽA"
GRADAČAC 035/852-300
50 JZU BOLNICA ZA HRONIČNU PSIHIJATRIJU MODRIČA 053/808-858
51 KLINIČKI CENTAR VOJVODINE NOVI SAD +38121/484-3484
52 SPECIJALISTIČKA RADIOLOŠKA ORDINACIJA ZA
MAGNETNU REZONANCU "MAG-MEDICA"
NOVI SAD +38121/494-144
53 ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNE DJECE
I OMLADINE
PARAZIĆ 033/428-285
54 DOM ZA DJECU I OMLADINU OMETENU U RAZVOJU PRIJEDOR 052/323-300
55 KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA SARAJEVO SARAJEVO 033/297-000
56 ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU FEDERACIJE BiH SARAJEVO 033/567-301
57 JU ZAVOD ZA BOLESTI OVISNOSTI KANTONA SARAJEVO SARAJEVO 033/257-750
58 JZU SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJU SOKOLAC 057/448-412
59 INSTITUT ZA PLUĆNE BOLESTI VOJVODINE  SREMSKA KAMENICA +38121/480-5281
60 ZDRAVSTVENO TURISTIČKI CENTAR "BANJA VRUĆICA" A.D. TESLIĆ 053/430-102
61 JZU "UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR" TUZLA TUZLA 035/303-500
62 JZU "DR MUSTAFA ŠEHOVIĆ" TUZLA TUZLA 035/368-400
63 ZU "POLIKLINIKA AZABAGIĆ"  TUZLA 035/302-010
64 ZU SPECIJALNA BOLNICA „MEDICAL INSTITUTE BAYER“ TUZLA 035/309-108
65 PZU POLIKLINIKA "VAŠE ZDRAVLJE" TUZLA 035/277-291
66 ZU "PLAVA POLIKLINIKA"  TUZLA 035/393-111
67 JU DOM ZA LICA SA INVALIDITETOM VIŠEGRAD VIŠEGRAD 058/630-452
68 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB ZAGREB +3851/238-8888
69 KLINIKA ZA DJEČIJE BOLESTI ZAGREB +3851/460-0111

Ugovorne zdravstvene ustanove

0 0

Odaberite pismo:

Najčešća pitanja

Prijava/promjena/odjava na zdravstveno osiguranje

icon

Znate li svoja prava?

Anketa

Da li ste zadovoljni zdravstvenim uslugama?