Slika
Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, na 16. redovnoj sjednici održanoj dana 09.08.2022. godine, donio je Odluku o dopuni Odluke o utvrđivanju esencijalne liste lijekova za potrebe osiguranih lica Fonda, broj: 015-180/7-UO-25/20-8, sa početkom primjene od 01.09.2022. godine.

Dodatna lista lijekova

30.07.2021 14:50
Slika
Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH na 8 redovnoj sjednici održanoj dana 30.07.2021. godine, donosi Odluku o dopuni Odluke o utvrđivanju Dodatne liste lijekova, broj: 015-180/7-UO-123/19-4, koja stupa na snagu danom donošenja.
0 0

Odaberite pismo:

Najčešća pitanja

Prijava/promjena/odjava na zdravstveno osiguranje

icon

Znate li svoja prava?

Anketa

Da li ste zadovoljni zdravstvenim uslugama?