Javni pozivi

Na osnovu člana 8. stav (1) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, br. 39/14 i 59/22) i člana 5. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, br. 2/23), a u skladu sa Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke, broj: 015-180/5-3...
Na osnovu člana 8. stav (1) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, br. 39/14 i 59/22) i člana 5. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, br. 2/23), a u skladu sa Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke, broj: 015-180/5-3...
Na osnovu člana 8. stav (1) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, br. 39/14 i 59/22) i člana 5. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, br. 2/23), a u skladu sa Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke, broj: 015-180/5-3...
Pozivaju se lјekari iz javnih i privatnih zdravstvenih ustanova sa područja Brčko distrikta BiH, koji su zainteresovani za učešće u radu stručnih komisija Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, da u skladu sa uslovima i kriterijima iz ovog Javnog poziva, podnesu prijave i ostalu potrebn...
Pozivaju se zdravstvene ustanove sa područja BiH, ovlaštene za obavljanje usluga asistirane reprodukcije, koje su zainteresovane da sa Fondom zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH  zaključe Ugovor o pružanju usluga asisitirane reprodukcije, dа u sklаdu sа uslоvimа i kritеriјumimа iz оvоg jаvnоg pоzivа, p...
0 0

Odaberite pismo:

Najčešća pitanja

Prijava/promjena/odjava na zdravstveno osiguranje

icon

Znate li svoja prava?

Anketa

Da li ste zadovoljni zdravstvenim uslugama?