Javni pozivi

Direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, na osnovu člana 18 stava (1) tačka j) Statuta Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj: 17/07, 1/08, 3/15, 7/15, 41/16, 42/17, 50/18 i 23/20) i člana 7 stav (1) Odluke o utvrđivanju kriteri...
Pozivaju se zdravstvene ustanove iz javnog i privatnog sektora, registrovane na području Brčko distrikta BiH (u daljem tekstu: Zdravstvene ustanove), koje su zainteresovane da sa Fondom zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH (u daljem tekstu: Fond) zaključe Ugovor o pružanju usluga zdravstvene zašt...
Pozivaju se zdravstvene ustanove sa područja Bosne i Hercegovine, ovlaštene za obavljanje usluga asistirane reprodukcije, koje su zainteresovane da sa Fondom zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH (u daljem tekstu: Fond) zaključe Ugovor o pružanju usluga asistirane reprodukcije (u daljem teks...
Na osnovu člana 8. stav (1) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, br. 39/14 i 59/22) i člana 5. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, br. 2/23), a u skladu sa Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke, broj: 015-180/5-3...
Na osnovu člana 8. stav (1) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, br. 39/14 i 59/22) i člana 5. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, br. 2/23), a u skladu sa Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke, broj: 015-180/5-3...
0 0

Odaberite pismo:

Najčešća pitanja

Prijava/promjena/odjava na zdravstveno osiguranje

icon

Znate li svoja prava?

Anketa

Da li ste zadovoljni zdravstvenim uslugama?