Važne odluke

Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, na osnovu člana 7 Poslovnika o radu Upravnog odbora Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, broj: 015-180/7-000002/07 od 03.05.2007. godine, broj: 015-180/7-000002/07-1 od 28.05.2013. godine, broj: 015-180/7-000002/07-2 od 11...
Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, na osnovu člana 18 stav (1) tačka w) Statuta Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH („Sl. glasnik Brčko distrikta BiH“) brojevi: 17/07, 1/08, 3/15, 7/15, 41/16, 42/17, 50/18 i 23/20, Budžeta Brčko distrikta BiH i Finansijsk...
Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, na osnovu člana 13, stav (1), tačka f) Statuta Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, brojevi: 17/07, 1/08, 3/15, 7/15, 41/16, 42/17, 50/18 i 23/20) i člana 37 stav (3) Zakona o zdravstven...
Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH na prijedlog Komisije za praćenje izmjena cijena dijela usluga specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite, dijagnostičkih djelatnosti, usluga oralne i maksilofacijalne hirurgije i laboratorijskih usluga, broj: 1/22 od 15.0...
Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH na osnovu člana 13, stav (1), tačke b) u vezi sa tačkom h) Statuta Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 17/07, 1/08, 3/15, 7/15, 41/16, 42/17, 50/18 i 23/20) i Odluke o utvrđivanj...
0 0

Odaberite pismo:

Najčešća pitanja

Prijava/promjena/odjava na zdravstveno osiguranje

icon

Znate li svoja prava?

Anketa

Da li ste zadovoljni zdravstvenim uslugama?