Važne odluke

Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, na osnovu člana 18 stav (1) tačka w) Statuta Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH („Sl. glasnik Brčko distrikta BiH“) brojevi: 17/07, 1/08, 3/15, 7/15, 41/16, 42/17, 50/18 i 23/20, Budžeta Brčko distrikta BiH i Finansijsk...
Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, na osnovu člana 13, stav (1), tačka f) Statuta Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, brojevi: 17/07, 1/08, 3/15, 7/15, 41/16, 42/17, 50/18 i 23/20) i člana 37 stav (3) Zakona o zdravstven...
Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, na osnovu člana 7 Poslovnika o radu Upravnog odbora Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, broj: 015-180/7-000002/07 od 03.05.2007. godine, broj: 015-180/7-000002/07-1 od 28.05.2013. godine, broj: 015-180/7-000002/07-2 od 11...
Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH na prijedlog Komisije za praćenje izmjena cijena dijela usluga specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite, dijagnostičkih djelatnosti, usluga oralne i maksilofacijalne hirurgije i laboratorijskih usluga, broj: 1/22 od 15.0...
Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH na osnovu člana 13, stav (1), tačke b) u vezi sa tačkom h) Statuta Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 17/07, 1/08, 3/15, 7/15, 41/16, 42/17, 50/18 i 23/20) i Odluke o utvrđivanj...
0 0

Odaberite pismo:

Najčešća pitanja

Prijava/promjena/odjava na zdravstveno osiguranje

icon

Znate li svoja prava?

Anketa

Da li ste zadovoljni zdravstvenim uslugama?