Aktuelni Javni konkursi

Slika
Direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, na osnovu člana 2 stav (3) i člana 2a stav (6)Pravilnika o radu zaposlenika Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH – prečišćen tekst, broj:015-180/8-5/19 od 17.01.2019. godine, broj: 015-180/8-5/19-1 od 27.03.2019. godine u vezi sa članom 2Pravilnika o zapošlјavanju u Fondu zdrav...

 

0 0

Odaberite pismo:

Najčešća pitanja

Prijava/promjena/odjava na zdravstveno osiguranje

icon

Znate li svoja prava?

Anketa

Da li ste zadovoljni zdravstvenim uslugama?