Aktuelni Javni konkursi

Obavještavamo sve kandidate koji su konkurisali po Javnom konkursu, broj. 015-180/4-101/20 od 05.06.2020. godine da će se testiranje-praktični rad obaviti dana 29.07.2020. godine u 10:00 časova u Omladinskom Centru „Vermont“ (Trg Pravde 18), a nakon toga i usmeni intervju u naknadno utvrđenom terminu ...
Direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, na osnovu člana 2 stav (3) i člana 2a stav (6) Pravilnika o radu zaposlenika Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH (prečišćen tekst), broj: 015-180/8-5/19 od 17.01.2019. godine, broj: 015-180/8-5/19-1 od 27.03.2019. godine, broj: ...
Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH na osnovu člana 13 stav (1) tačka s) i člana 16 stav (2) u vezi sa članom 16a stav (3) Statuta Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 17/07, 1/08, 3/15, 7/15, 41/16, 42/17 i 50/18), čla...
0 0

Odaberite pismo:

Najčešća pitanja

Prijava/promjena/odjava na zdravstveno osiguranje

icon

Znate li svoja prava?

Anketa

Da li ste zadovoljni zdravstvenim uslugama?