Aktuelni Javni konkursi

Slika
Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH na osnovu člana 13 stav (1) tačka s) i člana 16 stav (2) u vezi sa članom 16a stav (3) Statuta Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 17/07, 1/08, 3/15, 7/15, 41/16, 42/17 i 50/18), člana 2 stav (7) i člana 76a stavovi (1) i (2) Praviln...
0 0

Odaberite pismo:

Najčešća pitanja

Prijava/promjena/odjava na zdravstveno osiguranje

icon

Znate li svoja prava?

Anketa

Da li ste zadovoljni zdravstvenim uslugama?