Javni konkursi

Javni konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, na osnovu člana 2 stav (3) i člana 2a stav (6) Pravilnika o radu zaposlenika Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, broj: 015-180/7-000005/07 od 10.05.2007. godine, zaklјučno sa brojem 015-180/7-000005/07-10 od 26.10.2016. godine, u vezi sa članom 2 Pravilnika o zapošlјavanju u Fondu zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, broj: 015-180/7-000008/07 od 10.05.2007. godine, zaklјučno sa brojem: 015-180/7-000008/07-4 od 23.06.2017. godine i Odluke o raspisivanju javnog konkursa, broj: 015-180/8-53/18 od 28.05.2018. godine, uz saglasnost Upravnog odbora, broj: 015-180/7-UO-55/18 od 30.05.2018. godine, raspisuje Javni konkurs za prijem u radni odnos jednog izvršioca na radno mjesto Referent - retaksatorna određeno vrijeme (do prestanka privremene spriječenosti za rad uslјed trudnoće i/ili porodilјskog odsustva)

 

Rezultati Javnog konkursa za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

 

 

 

 

0 0

Odaberite pismo:

Najčešća pitanja

Prijava/promjena/odjava na zdravstveno osiguranje

icon

Znate li svoja prava?

Anketa

Da li ste zadovoljni zdravstvenim uslugama?