Novčane naknade

Naknade za putne troškove

U ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu, osiguranici imaju pravo na naknadu troškova prevoza koji su u vezi sa zdravstvenom zaštitom ili troškova transporta, na teret Fonda zdravstvenog osiguranja.

Naknada troškova prevoza utvrđena je Pravilnikom o naknadi putnih troškova osiguranika Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH i Odlukom o određivanju cijene benzina, broj: 015-180/8-31/10 od 05.03.2010. godine.


Naknada plate u slučaju privremene spriječenosti za rad

Osigurana lica Fonda imaju pravo na naknadu plate za vrijeme privremene spriječenosti za rad u skladu sa Zakonom o zdrvastvenom osiguranju (član 32 do 39) i Pravilnikom o ostvarivanju prava za vrijeme privremene spriječenosti za rad osiguranika Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH.
0 0

Odaberite pismo:

Najčešća pitanja

Prijava/promjena/odjava na zdravstveno osiguranje

icon

Znate li svoja prava?

Anketa

Da li ste zadovoljni zdravstvenim uslugama?