Esencijalna lista lijekova za potrebe osiguranih lica Fonda

31.10.2018. godine

Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, na 21. redovnoj sjednici održanoj dana 31.10.2018. godine, donio je Odluku o utvrđivanju esencijalne liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH za potrebe osiguranih lica Fonda, broj: 015-180/7-UO-101/18, sa početkom primjene od 19.11.2018. godine.
Početkom primjene ove odluke, van snage se stavlja Odluka o utvrđivanju esencijalne liste lijekova, broj: 015-180/7-UO-134/17.....

Finansiranje procedure asistirane reprodukcije osigur. licima Fonda

31.10.2018. godine

Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, na osnovu člana 13, stava (1), tačka a) i b) Statuta Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 17/07, 1/08, 3/15, 7/15, 41/16 i 42/17), u skladu sa članom 5, stav (1) i člana 6, stav (1) Odluke o realizaciji projekta finansiranja asistirane reprodukcije, broj: 015-180/7-UO-42/15 od 28.05.2015. godine, broj: 015-180/7-UO-42/15-1 od 30.06.2015. godine i broj: 015-180/7-UO-42/15-2 od 31.01.2017. godine, na 13. redovnoj sjednici, održanoj 30.01.2018. godine, donosi .....

Strategija za borbu protiv korupcije i akcioni plan za provođenje strategije za borbu protiv korupcije u Brčko distriktu BiH

Shodno zaključku Komisije za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije Brčko distrikta BiH, na III redovnoj sjednici održanoj 17.09.2018. godine, potrebno je na službenoj web stranici Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, objaviti Strategiju za borbu protiv korupcije u Brčko distriktu BiH i akcioni plan za implementaciju strategije za borbu protiv korupcije u brčko distriktu BiH, kako bi ista bila dostupna i izvršena njena promocija, te time i izvršena obaveza iz akcionog plana

 

Javni poziv za ugovaranje farmaceutskih usluga izdavanja lijekova sa Dodatne liste lijekova

28.02.2018. godine

Pozivaju se zdravstvene ustanove-apoteke, registrovane na području Brčko distrikta BiH, koje su zainteresovane da sa Fondom zdravstvenog osiguranja zaključe Ugovor o pružanju farmaceutskih usluga izdavanja lijekova sa Dodatne liste lijekova osiguranim licima Fonda, dа u sklаdu sа uslоvimа i kritеriјumimа iz оvоg Jаvnоg pоzivа, pоdnеsu priјаvе za zaključivanje Ugovora. Оvај Jаvni pоziv је оtvоrеn od 28.02.2018. gоdinе.

 

Dopuna Esencijalne liste lijekova za potrebe osiguranih lica Fonda

23.01.2018. godine

Komisija Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH nadležna za utvrđivanje sadržaja Esencijalne liste lijekova predložila je da se pristupi izmjeni važeće metodologije utvrđivanja referalnih cijena lijekova utvrđenih Esencijalnom listom lijekova, za potrebe osiguranih lica Fonda zdravstvenog osiguranja, odnosno da se uvede još jedan dopunski kriterijum za određivanje cijene lijekova ...

 

Obavijest poslodavcima i samozaposlenim licima

15.08.2017. godine

Direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko Distrikta BiH, donosi Odluku broj: 015-180/8-83/17 od 08.08.2017. godine, kojom se propisuje potrebna dokumentacija koju poslodavac ili samozaposleno lice obavezno prilaže uz zahtjev za refundaciju sredstava na ime isplaćene naknade plate za vrijeme privremene spriječenosti za rad, sa početkom primjene od 16.08.2017. godine.

Potrebnu dokumentaciju propisanu gore navedenom odlukom čine ....

Raspisan Javni poziv za ugovaranje pružanja farmaceutskih usluga za potrebe osiguranih lica

 

Pozivaju se zdravstvene ustanove - APOTEKE, registrovane na području Brčko distrikta BiH, koje su zainteresovane da sa Fondom zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH zaklјuče Ugovor o pružanju farmaceutskih usluga, da u skladu sa uslovima i kriterijumima iz ovog Javnog poziva, podnesu prijave i ostalu potrebnu dokumentaciju. Ovaj Javni poziv je otvoren od 11.04.2017. godine.

Prijave za učešće po Javnom pozivu sa dokumentacijom iz člana 4 i 5 ovog ....

Obavijest obveznicima uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje

Objavljeno: 16.01.2017. godine

Obavještavaјu sе obveznici uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje da je u Službenom glasniku Brčko distrikta BiH broj: 1/2017 objavljеnа Odlukа o nazivu i sadržaju obrasca Prijava/promjena/odjava na zdravstveno osiguranje. Оdlukоm је propisan novi obrazac Prijave/promjene/odjave na zdravstveno osiguranje....

Raspisan Javni poziv za zaključenje Ugovora o pružanju usluga zdravstvene zaštite

 

Pozivaju se zdravstvene ustanove iz javnog i privatnog sektora, registrovane na području Brčko distrikta BiH (u daljem tekstu: Zdravstvene ustanove), koje su zainteresovane da sa Fondom zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH (u daljem tekstu: Fond) zaključe Ugovor o pružanju usluga zdravstvene zaštite (u daljem tekstu: Ugovor), dа u sklаdu sа uslоvimа i kritеriјumimа iz оvоg jаvnоg pоzivа, pоdnеsu priјаvе i оstаlu pоtrеbnu dоkumеntаciјu. Оvај jаvni pоziv је оtvоrеn ...

Izmjena Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala

 

Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, na 38. vanrednoj sjednici, održanoj 07.05.2015. godine, donosi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala osiguranih lica Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH i Odluku o finansiranju potrošnog materijala za liječenje osiguranih lica Fonda zdravstvenog osiguranja brčko distrikta BiH oboljelih od šećerne bolesti.
0 0

Odaberite pismo:

Najčešća pitanja

Prijava/promjena/odjava na zdravstveno osiguranje

icon

Znate li svoja prava?

Anketa

Da li ste zadovoljni zdravstvenim uslugama?