PROŠIRENO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Prava iz proširenog zdravstvenog osiguranja

U cilju ostvarenja prava оsiguranog lica na prošireno zdravstveno osiguranje, posebnom odlukom Skupštine Brčko distrikta BiH, a na prijedlog Fonda zdravstvenog osiguranja i uz pribavljeno mišljenje Odjeljenja za zdravstvo, оdređuje se vrsta i obim prava i pogodnosti koje se osiguravaju po osnovu proširenog zdravstvenog osiguranja, stope i visina doprinosa za prošireno zdravstveno osiguranje, uslovi i način prijave, te metode praćenja ostvarenja prava iz ovog osiguranja i druga pitanja u vezi s tim.

Sredstva ostvarena po osnovu proširenog osiguranja vodiće se odvojeno od ostalih sredstava i bit će namjenjena isključivo za implementaciju prava iz proširenog zdravstvenog osiguranja.

Sve administrativne i druge poslove u vezi s proširenim osiguranjem vodit će nadležne službe Fonda zdravstvenog osiguranja.

Proširenim osiguranjem osiguranici za sebe i članove svojih porodica osiguravaju dodatna prava na zdravstvenu zaštitu koja nisu obuhvaćena obveznim zdravstvenim osiguranjem, odnosno šira prava od onih određenih kao osnovni paket usluga.

Fondovi proširenog zdravstvenog osiguranja finanсiraju se kroz premije proširenog zdravstvenog osiguranja iz sredstava građana, preduzeća ili drugih pravnih lica.

Lica koja nisu obuhvaćena obveznim osiguranjem mogu u cilju ostvarenja prava iz zdravstvenog osiguranja dobrovoljno platati doprinos utvrđen posebnom odlukom Skupštine Distrikta donešenom na prijedlog Fonda zdravstvenog osiguranja.

Osnov osiguranja

Doprinosi za zdravstveno osiguranje lica iz člana 18. plaćaju se na osnovu mjesta prebivališta po propisima Distrikta.
0 0

Odaberite pismo:

Najčešća pitanja

Prijava/promjena/odjava na zdravstveno osiguranje

icon

Znate li svoja prava?

Anketa

Da li ste zadovoljni zdravstvenim uslugama?