Pravo na izbor doktora

U ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa odredbama ovog zakona, osiguranik ima pravo slobodnog izbora porodičnog ljekara-doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene zaštite.

Osiguranik i članovi njegove porodice biraju svog porodičnog ljekara-doktora medicine i doktora stomatologije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti za period od najmanje godinu dana. Svi osiguranici trebaju biti registrovani kod svog ljekara.

Provedbene propise o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor porodičnog ljekara-doktora medicine i doktora stomatologije donosi Fond zdravstvenog osiguranja uz saglasnost Odjela za zdravstvo i ostale usluge.
0 0

Odaberite pismo:

Najčešća pitanja

Prijava/promjena/odjava na zdravstveno osiguranje

icon

Znate li svoja prava?

Anketa

Da li ste zadovoljni zdravstvenim uslugama?