Doktori

Slika
 Šef Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge, na osnovu člana 21. tačka f) i člana 22. Zakona o Vladi Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 19/07, 36/07, 38/07, 2/08, 23/08 i 14/10), u skladu sa članom 4. stav (1) Instrukcije o načinu propisivanja i izdavanja lijekova sa esencijalne liste lijekova za potrebe osiguranika Brčko distrikta BiH, broj: 01-014-007003/05 od 20.07.2005. godine i broj: 01-014-007003/05-1 od 30.03.2006. godine, donosi Rješenje o ovlaštenju za propisivaje lijekova sa esencijalne liste lijekova za potrebe osiguranika Brčko distrikta BiH.

Rješenjem se ovlašćuju doktori Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Brčko distrikta BiH za propisivanje lijekova sa esencijalne liste lijekova za potrebe osiguranika Brčko distrikta BiH, za 2011. godinu. 

Preuzmite listu doktora:

Apoteke

Slika
Na osnovu Javnog poziva za ugovaranje farmaceutskih usluga za snabdijevanje osiguranih lica Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, lijekovima sa esencijalne liste, broj: 015-180/8-11/11 od 16.03.2011. godine, potpisani su ugovori sa apotekarskim ustanovama-apotekama sa sjedištem ili poslovnom jedinicom u Brčko distriktu BiH.Preuzmite tabelarni pregled apotekarskih ustanova u Brčko distriktu BiH:
0 0

Odaberite pismo:

Najčešća pitanja

Prijava/promjena/odjava na zdravstveno osiguranje

icon

Znate li svoja prava?

Anketa

Da li ste zadovoljni zdravstvenim uslugama?