Obavijesti

Slika
Direktori fondova zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, Federacije BiH i Distrikta Brčko razgovarali su sa direktorom Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zoranom Tegeltijom o zajedničkoj inicijativi koja se odnosi na ukidanje/smanjenje ili povrat PDV-a na lijekove. Naime, ovu inicijativu f...
Slika
Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, na osnovu člana 13, stav (1) tačka s) Statuta Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH (”Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, brojevi 17/07, 1/08, 3/15, 7/15, 41/16, 42/17, 50/18 i 23/20) i člana 4 stav (7) Pravilnika o radu Fonda...
Slika
Fond zdravstvenog osiguranja Brčko Distrikta je 09.11.2023. godine u Banjaluci zajedno sa Fondom zdravstvenog osiguranja Republike Srpske i Zavodom zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine potpisao zajedničku inicijativu za ukidanje/smanjenje PDV-a na lijekove i m...
Slika
Dana 27.04. 2023. godine u Međugorju je održan je prvi sastanak direktora Fondova zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH i Republike Srpske, kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja i Zavoda zdravstvenog osiguranja Federacije BiH u cilju uspostavljanja profesionalne i poslovne saradnje. De...
Slika
Obavještavamo sva osigurana lica Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH da od 01.03.2023.godine na snagu stupa Sporazum o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Republike Češke. S početkom primjene sporazuma, sva osigurana lica Fonda mogu u skladu sa navedenim sporazumom ostva...
Slika
S obzirom da od 01.03.2023.godine, na snagu stupa Sporazum o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Republike Češke, u Pragu su u 20., 21. i 22.02.2023.godine, održani razgovori  organa za vezu država ugovornica za primjenu Sporazuma o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Češke ...
Slika
Obavještavaju se obveznici uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje da je Fond zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH sklopio ugovore za vođenje depozitnih računa za prikupljanje javnih prihoda sa "ASA" banka d.d., Sarajevo, Nova banka a.d., B. Luka i Bosna International Bank d.d., Sarajevo, tak...
Slika
Odluka o uplatnim računima budžeta i fondova Brčko distrikta BiH, načinu uplaćivanja tih prihoda i načinu i rokovima izvještavanja korisnika prihoda

 

0 0

Odaberite pismo:

Najčešća pitanja

Prijava/promjena/odjava na zdravstveno osiguranje

icon

Znate li svoja prava?

Anketa

Da li ste zadovoljni zdravstvenim uslugama?