Obavijesti

Obavještavaju se obveznici uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje da je Fond od 01.07.2022. godine, sklopio ugovore za vođenje depozitnih računa za prikupljanje javnih prihoda sa "ASA banka naša i snažna" dd Sarajevo i "Nova banka Banja Luka" ad B. Luka, tako de se uplate doprinosa za zdra...
Odluka o uplatnim računima budžeta i fondova Brčko distrikta BiH, načinu uplaćivanja tih prihoda i načinu i rokovima izvještavanja korisnika prihoda
U Beogradu su 11. i 12.oktobra 2022.godine, u palati Srbije, održani razgovori između organa za vezu Bosne i Hercegovine i organa za vezu Republike Srbije u oblasti zdravstvenog osiguranja. Delegaciju Bosne i Hercegovine su predvodili prof.dr.sc.Vlatka Martinović, direktor Zavoda zdravstvenog os...
Pоštоvаni оsigurаnici, S оbzirоm nа tо dа prеdstојi vriјеmе gоdišnjih оdmоrа, pоdsјеćаmо vаs dа zа vriјеmе privrеmеnоg bоrаvkа u inоstrаnstvu mоžеtе dа kоristitе zdrаvstvеnu zаštitu о trоšku Fоndа zdrаvstvеnоg оsigurаnjа аkо vаm zаtrеbа hitnа, nеоdlоžnа mеdicinskа pоmоć, i tо u оnim zеmlјаmа sа kојimа BiH imа pоtpisаn spоrаzum о sоciјаlnоm оsigurаnju....
Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH na 35. redovnoj sjednici održanoj 03.06.2020. godine, donosi Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala. Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 0...

 

0 0

Odaberite pismo:

Najčešća pitanja

Prijava/promjena/odjava na zdravstveno osiguranje

icon

Znate li svoja prava?

Anketa

Da li ste zadovoljni zdravstvenim uslugama?