Lista zdravstvenih ustanova koje imaju zaključen ugovor o pružanju usluga zdravstvene zaštite sa Fondom zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH
R.b. Naziv zdravstvene ustanove Mjesto Kontakt telefon
1 SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU "BANJA KOVILJAČA" BANJA KOVILJAČA 0038115/895-210
2 UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR REPUBLIKE SRPSKE BANJA LUKA 051/342-100
3 ZAVOD ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU "DR MIROSLAV ZOTOVIĆ" BANJA LUKA 051/348-444
4 JZU ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU RS BANJA LUKA 051/233-850
5 ZU SPECIJALNA BOLNICA IZ HIRURŠKIH OBLASTI DR KOSTIĆ BANJA LUKA 051/491-999
6 KLINIČKI CENTAR SRBIJE  BEOGRAD 0038111/361-7777
7 VOJNO MEDICINSKA AKADEMIJA  BEOGRAD 0038111/266-1122
8 KLINIKA ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTI "DR LAZA LAZAREVIĆ" BEOGRAD 0038111/363-6400
9 KLINIKA ZA NEUROLOGIJU I PSIHIJATRIJU ZA DJECU I OMLADINU  BEOGRAD 0038111/265-8355
10 GINEKOLOŠKO-AKUŠERSKA KLINIKA "NARODNI FRONT" BEOGRAD 0038111/206-8250
11 UNIVERZITETSKA DEČIJA KLINIKA TIRŠOVA BEOGRAD 0038111/206-0777
12 SPECIJALNA BOLNICA ZA CEREBROVASKULARNE BOLESTI "SVETI SAVA" BEOGRAD 0038111/206-6800
13 ZAVOD ZA PSIHOFIZIOLOŠKE POREMEĆAJE I GOVORNU PATOLOGIJU "PROF. DR CVETKO BRAJOVIĆ" BEOGRAD 0038111/268-6615
14 INSTITUT ZA ORTOPEDSKO- HIRURŠKE BOLESTI "BANJICA" BEOGRAD 0038111/666-0466
15 INSTITUT ZA ZAŠTITU MAJKE I DETETA SRBIJE "DR VUKAN ČUPIĆ" BEOGRAD 0038111/310-8108
16 INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU BEOGRAD 0038111/363-0101
17 INSTITUT ZA REUMATOLOGIJU BEOGRAD 0038111/360-0800
18 INSTITUT ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE BEOGRAD 0038111/206-7100
19 INSTITUT ZA MEDICINU RADA SRBIJE "DR DRAGOMIR KARAJOVIĆ" BEOGRAD 0038111/340-0900
20 INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE BEOGRAD 0038111/244-2651
21 INSTITUT ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI "DEDINJE" BEOGRAD 0038111/360-1701
22 INSTITUT ZA MENTALNO ZDRAVLJE BEOGRAD BEOGRAD 0038111/330-7500
23 SPECIJALNA BOLNICA ZA OFTALMOLOGIJU "MILOŠ KLINIKA" BEOGRAD 0038111/245-5759
24 STOMATOLOŠKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU BEOGRAD 0038111/785-7051
25 AQUALAB PLUS LABORATORIJA BEOGRAD BEOGRAD 0038111/244-1551
26 ZU SPECIJALISTIČKA OFTALMOLOŠKA AMBULANTA "DR VLAJKO LUKIĆ" BIJELJINA 055/211-363
27 ZU SPECIJALISTIČKI CENTAR GALA MEDICA BIJELJINA 055/420-999 065/383-323
28 ZU SPECIJALISTIČKI CENTAR "S MEDICO" BIJELJINA 066/518-777
29 JZU "ZDRAVSTVENI CENTAR" BRČKO DISTRIKT BiH BRČKO 049/217-422
30 ORDINACIJA ZA OPŠTU STOMATOLOGIJU, ORALNU I MAKSILOFACIJALNU HIRURGIJU "KUSTURICA DR. NUSRET" BRČKO DISTRIKT BiH BRČKO 049/504-267
31 STOMATOLOŠKA ORDINACIJA"SMITRAN DENTAL" BRČKO DISTRIKT BiH BRČKO 049/218-147
32 ESTETSKI STOMATOLOŠKI CENTAR "SHINE" BRČKO DISTRIKT BiH BRČKO 049/220-207
33 PRIVATNA ZDRAVSTVENA USTANOVA "ALFA" BRČKO DISTRIKT BiH BRČKO 049/216-667
34 ORDINACIJA OPŠTE MEDICINE "PRO VITA MEDICA" BRČKO DISTRIKT BiH BRČKO 049/217-161
35 STOMATOLOŠKA I INTERNISTIČKA AMBULANTA "DR MARKOVIĆ" BRČKO 049/218-360
36 PZU-POLIKLINIKA "DR KAMENJAŠEVIĆ" BRČKO 049/212-316
37 GRUPNA PRIVATNA PRAKSA "ORTOFIZIK" BRČKO DISTRIKT BiH BRČKO 049/214-958
38 SAMOSTALNA SPECIJALISTIČKA GINEKOLOŠKA ORDINACIJA "DR ELEZ" BRČKO DISTRIKT BiH BRČKO 049/215-333
39 ZU POLIKLINIKA "GHETALDUS"  BRČKO 049/216-242
40 PZU "BIOMEDICA" BRČKO 049/961-109
41 PZU "AQVALAB PLUS 2" BRČKO DISTRIKT BIH BRČKO 049/200-009
42 PZU POLIKLINIKA DR PAJIĆ MEDICAL BRČKO DISTRIKT BIH BRČKO 049/490-282
43 UDRUŽENJE "HUMANITARNA ORGANIZACIJA MEĐUNARODNI FORUM SOLIDARNOSTI EMMAUS" PRIHVATNI CENTAR "DUJE" KLOKOTNICA DOBOJ ISTOK 035/726-690
44 JAVNA USTANOVA "BANJA DVOROVI" DVOROVI 055/350-626
45 ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNIH OSOBA BAKOVIĆI FOJNICA 030/803-198
46 JU ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNIH LICA- DRIN FOJNICA 030/547-200
47 CENTAR ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU "REUMAL" FOJNICA 030/838-800
48 SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU "GORNJA TREPČA" GORNJA TREPČA 0038132/822-063
49 JZU CENTAR ZA FIZIKALNU MEDICINU, REHABILITACIJU I BANJSKO LIJEČENJE "ILIDŽA" GRADAČAC 035/852-300
50 JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA BOLNICA ZA HRONIČNU PSIHIJATRIJU MODRIČA 053/808-858
51 KLINIČKI CENTAR VOJVODINE NOVI SAD 0038121/484-3484
52 SPECIJALISTIČKA RADIOLOŠKA ORDINACIJA ZA MAGNETNU REZONANCU "MAG-MEDICA" NOVI SAD 0038121/494-144
53 ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNE DJECE I OMLADINE "PAZARIĆ" PARAZIĆ 033/428-285
54 DOM ZA DJECU I OMLADINU OMETENU U RAZVOJU PRIJEDOR PRIJEDOR 052/323-300
55 KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA SARAJEVO SARAJEVO 033/297-000
56 ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU FEDERACIJE BiH SARAJEVO 033/567-301
57 JU ZAVOD ZA BOLESTI OVISNOSTI KANTONA SARAJEVO SARAJEVO 033/257-750
58 JZU SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJU SOKOLAC 057/448-412
59 INSTITUT ZA PLUĆNE BOLESTI VOJVODINE  SREMSKA KAMENICA 0038121/480-5281
60 ZDRAVSTVENO TURISTIČKI CENTAR "BANJA VRUĆICA" A.D. TESLIĆ 053/430-102
61 JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA "UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR" TUZLA TUZLA 035/303-500
62 JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA "DR MUSTAFA ŠEHOVIĆ" TUZLA TUZLA 035/368-400
63 ZDRAVSTVENA USTANOVA "POLIKLINIKA AZABAGIĆ"  TUZLA 035/302-010
64 ZDRAVSTVENA USTANOVA SPECIJALNA BOLNICA "CENTAR ZA SRCE" TUZLA 035/309-108
65 PZU POLIKLINIKA "VAŠE ZDRAVLJE" TUZLA 035/277-291
66 JU DOM ZA LICA SA INVALIDITETOM VIŠEGRAD VIŠEGRAD 058/630-452
67 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB ZAGREB 003851/238-8888
68 KLINIKA ZA DJEČIJE BOLESTI ZAGREB 003851/460-0111

Ugovorne zdravstvene ustanove

0 0

Odaberite pismo:

Najčešća pitanja

Prijava/promjena/odjava na zdravstveno osiguranje

icon

Znate li svoja prava?

Anketa

Da li ste zadovoljni zdravstvenim uslugama?