Lista zdravstvenih ustanova koje imaju zaključen ugovor o pružanju usluga zdravstvene zaštite sa
Fondom zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH
R.b. Naziv zdravstvene ustanove Mjesto Kontakt telefon
1 SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU
"BANJA KOVILJAČA"
BANJA KOVILJAČA 0038115/895-210
2 UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR
REPUBLIKE SRPSKE
BANJA LUKA 051/342-100
3 ZAVOD ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU "DR MIROSLAV ZOTOVIĆ" BANJA LUKA 051/348-444
4 JZU ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU RS BANJA LUKA 051/233-850
5 KLINIČKI CENTAR SRBIJE  BEOGRAD 0038111/361-7777
6 VOJNO MEDICINSKA AKADEMIJA  BEOGRAD 0038111/266-1122
7 KLINIKA ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTI
"DR LAZA LAZAREVIĆ"
BEOGRAD 0038111/363-6400
8 KLINIKA ZA NEUROLOGIJU I PSIHIJATRIJU ZA DJECU I OMLADINU  BEOGRAD 0038111/265-8355
9 GINEKOLOŠKO-AKUŠERSKA KLINIKA
"NARODNI FRONT"
BEOGRAD 0038111/206-8250
10 UNIVERZITETSKA DEČIJA KLINIKA TIRŠOVA BEOGRAD 0038111/206-0777
11 SPECIJALNA BOLNICA ZA CEREBROVASKULARNE BOLESTI "SVETI SAVA" BEOGRAD 0038111/206-6800
12 ZAVOD ZA PSIHOFIZIOLOŠKE POREMEĆAJE I GOVORNU PATOLOGIJU "PROF. DR CVETKO BRAJOVIĆ" BEOGRAD 0038111/268-6615
13 INSTITUT ZA ORTOPEDSKO- HIRURŠKE BOLESTI "BANJICA" BEOGRAD 0038111/666-0466
14 INSTITUT ZA ZAŠTITU MAJKE I DETETA SRBIJE
"DR VUKAN ČUPIĆ"
BEOGRAD 0038111/310-8108
15 INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU BEOGRAD 0038111/363-0101
16 INSTITUT ZA REUMATOLOGIJU BEOGRAD 0038111/360-0800
17 INSTITUT ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE BEOGRAD 0038111/206-7100
18 INSTITUT ZA MEDICINU RADA SRBIJE
"DR DRAGOMIR KARAJOVIĆ"
BEOGRAD 0038111/340-0900
19 INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE BEOGRAD 0038111/244-2651
20 INSTITUT ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI "DEDINJE" BEOGRAD 0038111/360-1701
21 INSTITUT ZA MENTALNO ZDRAVLJE BEOGRAD BEOGRAD 0038111/330-7500
22 SPECIJALNA BOLNICA ZA OFTALMOLOGIJU
"MILOŠ KLINIKA"
BEOGRAD 0038111/245-5759
23 STOMATOLOŠKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU BEOGRAD 0038111/785-7051
24 AQUALAB PLUS LABORATORIJA BEOGRAD BEOGRAD 0038111/244-1551
25 ZU SPECIJALISTIČKA OFTALMOLOŠKA AMBULANTA "DR VLAJKO LUKIĆ" BIJELJINA 055/211-363
26 JZU "ZDRAVSTVENI CENTAR" BRČKO DISTRIKT BiH BRČKO 049/217-422
27 ORDINACIJA ZA OPŠTU STOMATOLOGIJU, ORALNU I MAKSILOFACIJALNU HIRURGIJU "KUSTURICA DR. NUSRET" BRČKO DISTRIKT BiH BRČKO 049/504-267
28 STOMATOLOŠKA ORDINACIJA"SMITRAN DENTAL"
BRČKO DISTRIKT BiH
BRČKO 049/218-147
29 ASTRA PLAN DOO ZU-STOMATOLOŠKA ORDINACIJA "SHINE" BRČKO DISTRIKT BiH BRČKO 049/220-207
30 PRIVATNA ZDRAVSTVENA USTANOVA "ALFA"
BRČKO DISTRIKT BiH
BRČKO 049/216-667
31 PZU-SC "PRO VITA MEDICA" BRČKO DISTRIKT BiH BRČKO 049/217-161
32 STOMATOLOŠKA I INTERNISTIČKA AMBULANTA
"DR MARKOVIĆ"
BRČKO 049/218-360
33 PZU-POLIKLINIKA "DR KAMENJAŠEVIĆ"
BRČKO DISTRIKT BiH
BRČKO 049/212-316
34 GRUPNA PRIVATNA PRAKSA "ORTOFIZIK"
BRČKO DISTRIKT BiH
BRČKO 049/214-958
35 ZU-POLIKLINIKA "DR ELEZ" BRČKO DISTRIKT BiH BRČKO 049/215-333
36 ZU POLIKLINIKA "GHETALDUS"  BRČKO 049/216-242
37 PZU-LABORATORIJA "BIOMEDICA"
BRČKO DISTRIKT BiH
BRČKO 049/961-109
38 PZU "AQVALAB PLUS 2" BRČKO DISTRIKT BiH BRČKO  049/200-009
39 PZU POLIKLINIKA DR PAJIĆ MEDICAL
BRČKO DISTRIKT BiH
BRČKO 049/490-282
40 UDRUŽENJE "HUMANITARNA ORGANIZACIJA MEĐUNARODNI FORUM SOLIDARNOSTI EMMAUS" PRIHVATNI CENTAR "DUJE" KLOKOTNICA DOBOJ ISTOK 035/726-690
41 JAVNA USTANOVA "BANJA DVOROVI" DVOROVI 055/350-626
42 ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNIH OSOBA BAKOVIĆI FOJNICA 030/803-198
43 JU ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNIH LICA-DRIN FOJNICA 030/547-200
44 CENTAR ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU "REUMAL" FOJNICA 030/838-800
45 SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU
"GORNJA TREPČA"
GORNJA TREPČA 0038132/822-063
46 ZU LJEČILIŠTE "BANJA TERME"  ILIDŽA 033/722-000
47 JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA BOLNICA ZA HRONIČNU PSIHIJATRIJU MODRIČA 053/808-858
48 KLINIČKI CENTAR VOJVODINE NOVI SAD 0038121/484-3484
49 SPECIJALISTIČKA RADIOLOŠKA ORDINACIJA ZA MAGNETNU REZONANCU "MAG-MEDICA" NOVI SAD 0038121/494-144
50 ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNE DJECE I OMLADINE "PAZARIĆ" PARAZIĆ 033/428-285
51 DOM ZA DJECU I OMLADINU OMETENU U RAZVOJU
PRIJEDOR
PRIJEDOR 052/323-300
52 KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA SARAJEVO SARAJEVO 033/297-000
53 ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU FEDERACIJE BiH SARAJEVO 033/567-301
54 JU ZAVOD ZA BOLESTI OVISNOSTI KANTONA SARAJEVO SARAJEVO 033/257-750
55 KJU "DOM ZA SOCIJALNO ZDRAVSTVENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM I DRUGIH OSOBA" SARAJEVO 033/210-926
56 JZU SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJU SOKOLAC 057/448-412
57 INSTITUT ZA PLUĆNE BOLESTI VOJVODINE  SREMSKA KAMENICA 0038121/480-5281
58 ZDRAVSTVENO TURISTIČKI CENTAR
"BANJA VRUĆICA" A.D.
TESLIĆ 053/430-102
59 JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
"UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR" TUZLA
TUZLA 035/303-500
60 JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
"DR MUSTAFA ŠEHOVIĆ" TUZLA
TUZLA 035/368-400
61 ZDRAVSTVENA USTANOVA
"POLIKLINIKA AZABAGIĆ" 
TUZLA 035/302-010
62 ZDRAVSTVENA USTANOVA SPECIJALNA BOLNICA
"CENTAR ZA SRCE"
TUZLA 035/309-108
63 JU DOM ZA LICA SA INVALIDITETOM VIŠEGRAD VIŠEGRAD 058/630-452
64 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB ZAGREB 003851/238-8888
65 KLINIKA ZA DJEČIJE BOLESTI ZAGREB 003851/460-0111

Ugovorne zdravstvene ustanove

0 0

Odaberite pismo:

Najčešća pitanja

Prijava/promjena/odjava na zdravstveno osiguranje

icon

Znate li svoja prava?

Anketa

Da li ste zadovoljni zdravstvenim uslugama?