Važne odluke

Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH na 18 redovnoj sjednici, održanoj dana 20.07.2018. godine, donosi Odluku o usklađivanju cijena lijekova sa dodatne liste lijekova, broj: 015-180/7-UO-72/18, sa početkom primjene od 01.06.2018. godine. Isto tako, Upravni odbor Fonda zdrav...
Na osnovu člana 11. Zakona o javnoj upravi Brčko distrikta Bosne i Herceqovine '("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" broj:19/07, 2/08 i 43/08), člana 12. stav (1) tačka c) Zakona o Direkciji za finansije Brčko distrikta BiH ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" broj: 19/07), člana 26. stav (2) i člana 3...
0 0

Odaberite pismo:

Najčešća pitanja

Prijava/promjena/odjava na zdravstveno osiguranje

icon

Znate li svoja prava?

Anketa

Da li ste zadovoljni zdravstvenim uslugama?