Važne odluke

Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH na osnovu člana 13, stav (1), tačke b) u vezi sa tačkom h) Statuta Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 17/07, 1/08, 3/15, 7/15, 41/16, 42/17, 50/18 i 23/20) i Odluke o utvrđivanj...
Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH na osnovu člana 13, stav (1), tačke b) u vezi sa tačkom h) Statuta Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 17/07, 1/08, 3/15, 7/15, 41/16, 42/17, 50/18 i 23/20), člana 70 Zakona o lijekovim...
Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, na osnovu člana 18 stav (1) tačka w) Statuta Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH („Sl. glasnik Brčko distrikta BiH“) brojevi: 17/07, 1/08, 3/15, 7/15, 41/16, 42/17, 50/18 i 23/20, Odluke Vlade Brčko distrikta BiH o odobravan...
Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH na 18 redovnoj sjednici, održanoj dana 20.07.2018. godine, donosi Odluku o usklađivanju cijena lijekova sa dodatne liste lijekova, broj: 015-180/7-UO-72/18, sa početkom primjene od 01.06.2018. godine. Isto tako, Upravni odbor Fonda zdrav...
Na osnovu člana 11. Zakona o javnoj upravi Brčko distrikta Bosne i Herceqovine '("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" broj:19/07, 2/08 i 43/08), člana 12. stav (1) tačka c) Zakona o Direkciji za finansije Brčko distrikta BiH ("Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" broj: 19/07), člana 26. stav (2) i člana 3...
0 0

Odaberite pismo:

Najčešća pitanja

Prijava/promjena/odjava na zdravstveno osiguranje

icon

Znate li svoja prava?

Anketa

Da li ste zadovoljni zdravstvenim uslugama?