Slika
Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, na 30. redovnoj sjednici održanoj dana 25.09.2019. godine, donio je Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju esencijalne liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH za potrebe osiguranih lica Fonda, broj: 015-180/7-UO-101/18-4, sa početkom primjene od 27.09.2019. godine.
Slika
Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH na 18 redovnoj sjednici, održanoj dana 20.07.2018. godine, donosi Odluku o usklađivanju cijena lijekova sa dodatne liste lijekova, broj: 015-180/7-UO-72/18, sa početkom primjene od 01.06.2018. godine. Isto tako, Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH na 21 redovnoj sjednici, održanoj dana 31.10.2018. godine, donosi ...
0 0

Odaberite pismo:

Najčešća pitanja

Prijava/promjena/odjava na zdravstveno osiguranje

icon

Znate li svoja prava?

Anketa

Da li ste zadovoljni zdravstvenim uslugama?