Slika
Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, na 6. redovnoj sjednici održanoj dana 28.05.2021. godine, donio je Odluku o dopuni Odluke o utvrđivanju esencijalne liste lijekova za potrebe osiguranih lica Fonda, broj: 015-180/7-UO-25/20-4, sa početkom primjene od 01.07.2021. godine.
Slika
Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH na 31 redovnoj sjednici održanoj dana 18.10.2019. godine, donosi Odluku o utvrđivanju Dodatne liste lijekova, broj: 015-180/7-UO-123/19 i na 33 redovnoj sjednici održanoj dana 21.02.2020. godine, donosi Odluku o dopuni Odluke o utvrđivanju Dodatne liste lijekova, broj: 015-180/7-UO-123/19-1, sa početkom primjene od 01.03.2020. godine.
0 0

Odaberite pismo:

Najčešća pitanja

Prijava/promjena/odjava na zdravstveno osiguranje

icon

Znate li svoja prava?

Anketa

Da li ste zadovoljni zdravstvenim uslugama?