Esencijalna lista lijekova

Slika 84
Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, na 16. redovnoj sjednici održanoj dana 29.03.2018. godine, donio je Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju esencijalne liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH za potrebe osiguranih lica Fonda, broj: 015-180/7-UO-134/17-2, sa početkom primjene od 01.04.2018. godine.

 

Dodatna lista lijekova

Slika 83
Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH na sedmoj redovnoj sjednici, održanoj dana 23.06.2017. godine, donosi Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju dodatne liste lijekova, broj: 015-180/7-UO-61/16-2 i Odluku o usklađivanju cijena lijekova sa dodatne liste lijekova, broj: 015-180/7-UO-61/17, sa početkom primjene od 26.06.2017. godine.
0 0

Odaberite pismo:

Najčešća pitanja

Prijava/promjena/odjava na zdravstveno osiguranje

icon

Znate li svoja prava?

Anketa

Da li ste zadovoljni zdravstvenim uslugama?