Esencijalna lista lijekova

Slika 84
Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, na 21. redovnoj sjednici održanoj dana 31.10.2018. godine, donio je Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju esencijalne liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH za potrebe osiguranih lica Fonda, broj: 015-180/7-UO-101/18, sa početkom primjene od 19.11.2018. godine.
Početkom primjene ove odluke, van snage se stavlja Odluka o utvrđivanju esencijalne liste lijekova, broj: 015-180/7-UO-134/17 od 27.12.2017., 015-180/7-UO-134/17-1 od 23.02.2018., 015-180/7-UO-134/17-2 od 29.03.2018. i 015-180/7-UO-134/17-3 od 20.07.2018. godine

 

Dodatna lista lijekova

Slika 83
Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH na 18 redovnoj sjednici, održanoj dana 20.07.2018. godine, donosi Odluku o usklađivanju cijena lijekova sa dodatne liste lijekova, broj: 015-180/7-UO-72/18, sa početkom primjene od 01.06.2018. godine.
Isto tako, Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH na 21 redovnoj sjednici, održanoj dana 31.10.2018. godine, donosi Odluku o utvrđivanju Dodatne liste lijekova, broj: 015-180/7-UO-102/18, sa početkom primjene od 01.03.2019. godine.
0 0

Odaberite pismo:

Najčešća pitanja

Prijava/promjena/odjava na zdravstveno osiguranje

icon

Znate li svoja prava?

Anketa

Da li ste zadovoljni zdravstvenim uslugama?