Javni pozivi

Javni poziv za ugovaranje farmaceutskih usluga izdavanja lijekova sa Dodatne liste lijekova

Pozivaju se zdravstvene ustanove - apoteke, registrovane na području Brčko distrikta BiH, koje su zainteresovane da sa Fondom zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH zaključe Ugovor o pružanju farmaceutskih usluga izdavanja lijekova sa Dodatne liste lijekova osiguranim licima Fonda, dа u sklаdu sа uslоvimа i kritеriјumimа iz оvоg Jаvnоg pоzivа, pоdnеsu priјаvе za zaključivanje Ugovora. Оvај Jаvni pоziv је оtvоrеn od 28.02.2018. gоdinе.

Prijave za učešće po Javnom pozivu sa dokumentacijom iz tačke IV ovog Javnog poziva, dostavljaju se u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti, putem pošte na adresu Fond zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, ul. Vuka S. Karadžića br. 4 ili lično u zgradu Fonda, prizemlјe (šalter 6), najkasnije do 07.03.2018. godine.

Apoteke, koje nakon 07.03.2018. godine, iskažu interesovanje da sa Fondom stupe u ugovorni odnos za pružanje usluga koje su predmet ovog Javnog poziva, mogu podnijeti prijave i ostalu dokumentaciju potrebnu za zaključivanje Ugovora, pod uslovima i kriterijuma utvrđenim ovim Javnim pozivom.

 

Javni poziv za izbor članova stalnih stručnih komisija Fonda

Direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, na osnovu člana 18 stava (1) tačka j) Statuta Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj: 17/07, 1/08, 3/15, 7/15 i 41/16) i člana 7 stav (1) Odluke o utvrđivanju kriterijuma za izbor članova stručnih komisija Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, broj: 015-180/7-UO-40/17 od 04.05.2017. godine, raspisuje Javni poziv za izbor članova stalnih stručnih komisija Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH. Pozivaju se ljekari iz javnih i privatnih zdravstvenih ustanova sa područja Brčko distrikta BiH, koji su zainteresovani za učešće u radu stalnih stručnih komisija Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH (u daljem tekstu: Fond), da u skladu sa uslovima i kriterijumima iz ovog Javnog poziva, podnesu prijave i ostalu potrebnu dokumentaciju.

Stalne stručne komisije Fonda su: a) Prvostepena komisija za utvrđivanje prava na zdravstvenu zaštitu van ugovornih zdravstvenih ustanova sa područja Brčko distrikta BiH; b) Prvostepena komisija za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad; c) Drugostepena komisija.

 

Javni poziv za ugovaranje pružanja farmaceutskih usluga za potrebe osiguranih lica Fonda

Pozivaju se zdravstvene ustanove - APOTEKE, registrovane na području Brčko distrikta BiH, koje su zainteresovane da sa Fondom zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH zaklјuče Ugovor o pružanju farmaceutskih usluga, da u skladu sa uslovima i kriterijumima iz ovog Javnog poziva, podnesu prijave i ostalu potrebnu dokumentaciju. Ovaj Javni poziv je otvoren od 11.04.2017. godine.

Prijave za učešće po Javnom pozivu sa dokumentacijom iz člana 4 i 5 ovog Javnog poziva, dostavlјaju se u zapečaćenoj koverti, putem pošte na adresu Fond zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, ul. Vuka S. Karadžića br. 4 ili lično u zgradu Fonda, prizemlјe (šalter 6), najkasnije do 21.04.2017. godine.

APOTEKE, koje nakon 21.04.2017. godine, iskažu interesovanje da sa Fondom stupe u ugovorni odnos za pružanje usluga koje su predmet ovog Javnog poziva, mogu podnijeti prijave i ostalu dokumentaciju potrebnu za zaklјučivanje Ugovora, pod uslovima i kriterijuma utvrđenim ovim Javnim pozivom.

 

Javni poziv za zaključenje Ugovora o pružanju usluga zdravstvene zaštite

Pozivaju se zdravstvene ustanove iz javnog i privatnog sektora, registrovane na području Brčko distrikta BiH (u daljem tekstu: Zdravstvene ustanove), koje su zainteresovane da sa Fondom zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH (u daljem tekstu: Fond) zaključe Ugovor o pružanju usluga zdravstvene zaštite (u daljem tekstu: Ugovor), dа u sklаdu sа uslоvimа i kritеriјumimа iz оvоg jаvnоg pоzivа, pоdnеsu priјаvе i оstаlu pоtrеbnu dоkumеntаciјu.“. „Оvај jаvni pоziv је оtvоrеn od 05.04.2017. gоdinе.

Prijave za učešće po javnom pozivu sa dokumentacijom iz člana 4 i 5 ovog јavnog poziva, dostavljaju se u zapečaćenoj koverti, putem pošte na adresu Fond zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH, ul. Vuka S. Karadžića br. 4 ili lično u zgradu Fonda, prizemlјe (šalter 6), najkasnije do 20.04.2017. godine. 

Zdravstvene ustanove, koje nakon 20.04.2017. godine, iskažu interesovanje da sa Fondom stupe u ugovorni odnos za pružanje usluga koje su predmet ovog javnog poziva, mogu podnijeti prijave i ostalu dokumentaciju potrebnu za zaključivanje Ugovora, pod uslovima i kriterijuma utvrđenim ovim javnim pozivom.

 

Izjave za usluge specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite

 

Izjava za uslugе dijagnostičkih djelatnosti

 

Izjava za usluge oralne i maksilofacijalne hirurgije

 

Izjava za laboratorijske usluge

0 0

Odaberite pismo:

Najčešća pitanja

Prijava/promjena/odjava na zdravstveno osiguranje

icon

Znate li svoja prava?

Anketa

Da li ste zadovoljni zdravstvenim uslugama?